Aalborg

Minus på 30 mio.

Aalborg Universitet står ifølge universitetets beregninger til at få ca. 30 mio. kr. mindre end i år til undervisning. Til gengæld er der garanti for fem mio. kr. mere til forskning - plus mulighed for at få yderligere penge fra en række puljer. Disse penge kan imidlertid udelukkende anvendes til forskning. Ifølge finanslovsforslaget vil AAU i 2005 have ansat 2095 årsværk - i år der er 2177. Antallet af nye studerende er til gengæld uændret 1915.