Minus på VHM

HJØRRING:Vendsyssel Historiske Museum kommer ud af regnskab 2003 med et underskud på 111.000 kr. Og det er museets styrelse egentlig godt tilfreds med situationen taget i betragtning. - Kulturarvstyrelsen ændrede på tilskudsprocenten til museerne, så vi pludselig havde 146.000 kr. færre end forventet i budgettet, siger afgående formand Arne Liltholt. Museet får i alt 2,7 mio. kr. i tilskud fra staten. Her er indregnet tilskud til de fleksjobbere og de skånejobbere, som museet beskæftiger. Museet fik også minus på besøgstallet, men det skyldes hovedsageligt, at Rubjerg Fyr blev lukkede. Det betød et minus på knap 5800 i forhold til 2002. Afløseren Strandfogedgården fik dog en fremgang på 1436 besøgende i forhold til 2002. I alt 3102 lagde vejen forbi gården. I Hirtshals er besøgstallet stabilt (9829), mens både afdelingerne i Mosbjerg (17.095) og i Hjørring (8866) måtte notere en mindre tilbagegang. I Mosbjerg druknede den årlige publikumsmagnet - høstdagen - i styrtregn. Et minus på knap 500. På museet i Hjørring blev der et minus på knap 400, som måske skyldes den varme sommer. I alt besøgte knap 38.700 gæster museets afdelinger.