Minus vokset til ca. 220 mio. kr.

Problemerne tårner sig op for medlemmerne af det nordjyske regionsråd. I går voksede det minus, der er på budgetforslaget for 2007 med et halvt hundrede millioner til 220 millioner kroner

Sygehus Nord skal renoveres for over 100 millioner kroner. Det spørgsmål giver nu diskussion i forbindelse med regionsrådets budgetlægning for 2007. Arkivfoto: Jens Morten

Sygehus Nord skal renoveres for over 100 millioner kroner. Det spørgsmål giver nu diskussion i forbindelse med regionsrådets budgetlægning for 2007. Arkivfoto: Jens Morten

- Det er en alvorlig budgetsituation, siger regionsborgmester Orla Hav (S). Hans løsning er, at regionspolitikerne må ty til både besparelser og låneoptagelse. Her har staten åbnet mulighed for, at regionen maksimalt kan låne 75 millioner kroner til driften. Lånemuligheden er skabt i erkendelse af, at 2007 bliver en slags overgangsår. Men hvis ikke regionspolitikerne foretager drastiske indgreb, så vil de økonomiske problemer dukke endnu kraftigere op i de kommende år. Medicinudgifter Budgetoplægget viser, at regionen risikere, at startunderskuddet vil vokse år for år, så det i 2010 vil have passeret de 300 millioner kroner. Årsagen til, at startunderskuddet for 2007 er vokset fra 170 millioner kroner til 220 millioner er bl.a. øgede medicinudgifter. Formændene for de politiske grupper i regionsrådet holder nu nogle dages pause i forhandlingerne om næste års budget. For Ole Albæk, Borgerlisten Nordjylland, bliver det mere og mere klart, at Region Nordjylland fra statens side er underfinansieret. - Det er det grundlæggende problem, som vi slås med. Skal det problem løses, så er det regeringen som må gøre noget. - Nu åbner regeringen op for, at vi kan klare en del af problemet med lån. Det, vi kan gribe til, er så en kombination af lånoptagelse og besparelser. Der er vist ingen, som tror, at det på langt sigt løser noget som helst, siger Ole Albæk. Han forudser - hvis der ikke kommer en hjælpende hånd fra regeringen - så må regionspolitikerne tage fat på at drøfte ændringer af sygehusstrukturen. Den diskussion har regionspolitikerne indledt, men her bliver der først truffet en afgørelse til foråret. Det har været på tale at nedlægge flere af de mindre sygehuse. Eventuelle strukturændringer vil ikke have den store betydning for økonomien for 2007. Fødesteder En nedlæggelse af fødestederne i Hobro og Frederikshavn er dog en af de ændringer, der kan komme på tale hurtigt. Et flertal i amtets sundhedsudvalg kæmper stadig for at bevare de to fødeklinikker. Her har beregninger vist, at en nedlæggelse i 2007 vil give en besparelse på 1,5 millioner kroner. - Men bliver de to steder nedlagt, så skal man huske, at det ikke sker af økonomiske grunde, understreger Orla Hav. Amtets problem med de to fødesteder er, at de to jordemoderledede klinikker ikke lever op til de krav, som Sundhedsstyrelsen stiller. Rationaliseringsmuligheder kommer også til at veje tungt i budgetdrøftelserne. Her har forvaltningen vurderet, at der både på sygehusene i Himmerland og i Vendsyssel kan scores samdriftsgevinster. Muligheder Mens de fleste regionspolitikere ser forholdsvis pessimistisk på situationen, så ser SF’eren Thomas Krog også nogle muligheder. - Det er rigtigt, at det samlede startminus nu er 220 millioner, men der er også i budgettet nogle rent tekniske ændringer, der giver nogle midler. På nogle områder bliver vi nødt til at se fremad. - Jeg mener ikke, at det holdbart, hvis den forebyggende indsats på sundhedsområdet på nogle felter bliver skåret ned til det, som vi efter loven er forpligtet til. Jeg mener også, at det er vigtigt at se på den sundhedsfremmende indsats. - Yderligere må vi gøre noget for medarbejdernes arbejdsmiljø og for at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked, siger Thomas Krog. Han nævner, at opfyldelse af nogle af kravene vil være afgørende for, om SF går med i en budgetaftale. torben.holm@nordjyske.dk