Minuttyraniet skyldes den private hjælp

I orden med konkurrence, men det skal være på lige vilkår, siger sikkerhedsrepræsentant

AALBORG:Når ældreplejen er blevet til et minuttyranni med stregkoder og kørelister, er det privatiseringen skyld, mener Anja Behrendt, social- og sundhedshjælper og sikkerhedsrepræsentant for en gruppe på 27-28 offentligt ansatte kolleger i en udegående gruppe, der dækker det halve Vejgaard. Hun har fulgt den seneste debat om minuttyranni og mener, at man har udeladt en meget vigtig del af hele debatten, nemlig afsnittet om privatisering/udlicitering. Når det hele er regnet ud i minutter, ja, næsten sekunder, skyldes det, at der skal være sammenlignelighed i systemet, når de kommunale visitatorer kommer på besøg i hjemmene for at vurdere behovene for hjælp. Det er samme visitatorer, der skal gøre opmærksom på de tilbud, der er på markedet: henholdvis det offentlige som de private. Tilbud i farver - Vi kan ikke hamle op med de farvestrålende pjecer, som de private lægger frem, siger Anja Behrendt. Hun ønsker, at der er nogen, der tager sig tid til at trænge ind bag tilbuddene. De private udbydere tilbyder nemlig noget, som kommunen ikke kan. Derfor er det væsentligt at se på, hvordan de private opererer, for i toppen sidder jo en direktør, som også skal have en fortjeneste. Det kommunale system skal ikke give overskud, siger hun og tilføjer: - Det er i orden med konkurrence, men på lige vilkår. Den største private udbyder i Aalborg lover samme medarbejder hver gang. - Det er umuligt al den stund, at ingen arbejder alle ugens syv dage, siger hun. Private udbydere sørger selv for rengøringsmidler, og der er ingen garanti for, at det ikke er den billigste fra supermarkedshylden. Men det er gratis. Det offentlige kræver, at brugeren selv indkøber midler til rengøring, og at det er forholdsvis kostbare miljørigtige produkter, der kræves. En tur til købmanden Desuden tilbyder de private fleksibel hjælp. Det vil sige, at man kan bytte om på ydelser. Er brugeren visiteret til rengøring, kan den pågældende selv vælge rengøringstiden konverteret til en tur til købmanden, hvis det er det, man har mest lyst til. - I det offentlige system må der kun skiftes tre gange, så er vi pligtige til at indberette. For noget kan tyde på, at det visiterede behov ikke er reelt, siger hun. Fordelene ved et privat firma er desuden, at brugeren selv kan tilkøbe ydelser, hvis han/hun måske gerne vil købe sig til et par ekstra rengøringstimer. Det er ikke muligt i det offentlige. Og hvem kontrollerer, når hjælp aflyses, som sker af og til, når brugere ikke er hjemme. Vi skal skrive det på, og får således ingen penge, fortæller Anja Behrendt. Under overskriften "Hvad er vi oppe imod her?" rettede hun i september en henvendelse til sin områdechef, men føler ikke, hun har fået svar. Hun har henvendt sig til sit fagforbund, FOA, Forbundet for Offentligt Ansatte og har en artikel med om problemerne i det kommende nummer. Hun benytter i øvrigt et eksempel fra sin egen hverdag om en ældre par, som er gået over til privat hjælp som et billede af situationen: I mange og vanskelige år havde vi kæmpet for vores arbejdsvilkår i dette hjem. Der kom lift i hjemmet, hvilket var meget tiltrængt på grund af brugerens fremadskridende svigtende helbred. I mange år havde der været to hjælpere på grund af arbejdsbyrden og usamarbejdsvillighed fra brugeren. Hjemmets badeværelse blev endelig erklæret uegnet arbejdsplads, og vi fik mulighed for at hjælpe brugeren med bad på det lokale aktivitetscenter to gange om ugen. Det gik også fint et langt stykke tid. Så blev der skåret yderligere i de visiterede ydelser, og stadig stigende krav fra os vedrørende arbejdsmiljøet, gjorde at brugerens ægtefælle blev træt af det hele og skiftede til privat firma. Ikke så vanskelige - Da jeg var i hjemmet for at aflevere nøglen, forfalte ægtefællen, at skiftet til privat var noget af det bedste, der var sket. "De" var nemlig ikke så vanskelige som os. Der kom kun en hjælper i huset nu i stedet for de to gange 45 minutter i vores tid, og hun var der i 90 minutter. Husets badeværelse var - vupti - igen erklæret egnet som arbejdsplads, og det var ikke på grund af fysisk og psykisk fremgang hos brugeren. Tværtimod var brugerens helbred stadig nedadgående. Liften var ikke til at se, men ægtefællen var så også i mange tilfælde anden hjælper. - Og så har "hun" også tid til lidt ekstra rengøring i det daglige på grund af de visiterede 90 minutter, fortalte ægtefællen. - Jeg må tilstå, at vi følte os til grin på Sonjavej samt også på hele kommunens vegne. - Kan private firmaer tilsidesætte APV'en (arbejdspladsvurderingen), som vel også gælder dem for? Hvem fører i det hele taget kontrol med de private udbydere? spørger Anja Behrendt. - Jeg føler jeg har en masse spørgsmål, men jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen med dem, og måske ser det hele anderledes ud i morgen, sagde Anja Behrendt med henvisning til et ukendt valgresultat.