Gymnasiale uddannelser

Minuttyranni?

Folketingsmedlem Birgitte Josefsen (V) skriver (lørdag 19.1.) om minuttyranni på gymnasierne. Det forekommer mig imidlertid lidt uklart, hvori tyranniet består.

Det er, som om Birgitte Josefsen overser, at gymnasieområdet er et område, der er reguleret af staten via lov og bekendtgørelser, der f.eks. både fastsætter undervisningstid i fagene (med lærer) og elevtid (hjemmearbejde) som skal evalueres af lærerne. Desuden beskrives en del tværfaglige projekter, større skriftlige opgaver mv. som kræver samarbejde på tværs af fagene, vejledning af eleverne og endelig evaluering af elevernes opgaver. Man kunne polemisk spørge, om det er her, tyranniet kommer ind i billedet? Birgitte Josefsen henviser i øvrigt til en undersøgelse, som angiveligt skulle vise, at gymnasielærere kun underviser elever i en fjerdedel af deres arbejdstid. Dette forhold får Birgitte Josefsen til at konkludere flere ting, som i oplysningens interesse bør modsiges. For det første mener hun, at gymnasielærere ¿kun må undervise to timer om dagen¿. Det står der vist ikke nogen steder skrevet. Jeg kender f.eks. mange gymnasielærere, som har både fire og seks lektioner nogle dage. For det andet mener hun, at det med, at lærerne kun underviser to timer pr. dag ¿naturligvis går ud over eleverne¿. Denne konklusion er svær at følge, idet der som nævnt ovenfor er fastsat klare regler i ministerielle bekendtgørelser for hvor mange timers undervisning eleverne skal have i hvert fag. Derfor må man formode, at gymnasiernes ledelse ansætter tilstrækkeligt mange lærere til at klare opgaven, således at eleverne får den undervisning, de har krav på, uanset hvor mange timer den enkelte lærer underviser om dagen. For det tredje mener Birgitte Josefsen, at eleverne lider under en ¿unødig ringe undervisning¿ som følge af det nævnte forhold med de to timer om dagen. En og anden kunne måske mene, at det ville forholde sig lige omvendt (hvis det altså var rigtigt med de to timer), idet lærerne i så fald havde mulighed for at være ekstra godt forberedte til timerne og måtte kunne give en meget inspirerende undervisning, hvis de altså kunne nøjes med at ¿være på¿ i to timer om dagen. For det fjerde foreslår Birgitte Josefsen, at lærerne ¿skal frigøres for de meget ufleksible arbejdstidsregler¿. Det er lidt uklart, hvad det helt præcist er, lærerne skal frigøres fra. Og desuden er lærernes arbejdstidsregler jo overenskomststof, som folketingspolitikere jo normalt ikke ønsker at blande sig i.

Forsiden