Miraklet fra Aars

KUNSTBIOGRAFI "Per Kirkeby Malerier 1957- 1977" Borgens forlag har udgivet en spektakulær bog med titlen "Per Kirkeby malerier 1957-1977". Titlen dækker ikke indholdet. Eksempelvis fylder en gennemgang af Per Kirkebys øvrige aktiviteter meget i bogen og disse sættes i forhold til samfundsudvikling og den kunstneriske udvikling i øvrigt. Et helt afsnit handler om Per Kirkebys eksperimenter med samling og museum som begreb. Der perspektiveres med mange andre kunstnere der arbejder med denne problematik og derfor er det bemærkelsesværdigt at et af de mest nærliggende danske eksempler ikke nævnes i denne sammenhæng. Det drejer sig om Knud Pedersens "Københavns Museum for Moderne Kunst", der etableres i 1966. Det er et af de mest banebrydende danske eksperimenter i, hvad en udstilling og et kunstmuseum er. I Knud Pedersens museum handler det hele om eksperiment, debat, poesi og kunst. Det er et museum der er karakteriseret ved at det ikke eksisterer og derfor ikke fokuserer sine sparsomme midler i administration, rengøring, toiletter og cafeteria. Det er et museum der udelukkende eksisterer i kraft af sin aktivitet og de ideer der fyldes i. Man kan sammenligne et kunstmuseum med et zoologisk museum. På et zoologisk museum slår man dyr ihjel når de skal på museum. Derfor er det logisk at undersøge om noget tilsvarende gælder for billedkunsten. Knud Pedersen er imod at kunsten skal slås ihjel, og derfor er "Københavns Museum for Moderne Kunst" et ikke eksisterende museum. Til trods for sin manglende eksistens er "Københavns Museum for Moderne Kunst" et meget aktivt museum, der siden sin start i kulkælderen under Nikolaj kirke har haft en forbløffende billedkunstnerisk aktivitet. Eksempelvis med aktiviteter på Tate Gallery i London i 1995. Her blev Knud Pedersen blev den første danske billedkunstner der udstillede her. Det er den slags overvejelser der ligger til grund når Per Kirkeby i januar 1970 flytter ind i et nomade telt på kunstmuseet Louisianna. Kan det levende, den levende kunst overhovedet overleve på et kunstmuseum? Og det er overvejelser der ligger til grund ved Bjørn Nørgaards berømte hesteslagtning der også sker i forbindelse med Tabernakel udstillingen på Louisianna i januar 1970. Det er besyndeligt at Knud Pedersens Museum ikke nævnes i denne sammenhæng. Bogen gør meget ud af at kreditere PK's værk i forhold til tressernes danske og internationale avantgarde miljø. Det er bemærkelsesværdigt at den værkkarakter bogen vægter (og sætter i sin titel) er i direkte modstrid med de ideer man arbejdede med her. Når Per Kirkebys malerier til trods for deres banalitet alligevel fungerer er det fordi der altid er noget grimt og smagløst i PK's malerier. Der er altid en kontrast der skaber balance i denne silende flod af banalitet. At kunne arbejde på den måde, i dette farlige område på kanten af det smagløse er en gave Per Kirkeby har. Og en evne hans talløse bevidstløse efterlignere bestemt ikke ejer. Bogen breder sig ud i områder som film, litteratur, og der gengives skitser, private notater og tegninger til film, skulptur og plakat. PK's stedsspecifikke murstens-skulpturer er ikke i fokus. Efter min opfattelse er det et af de områder hvor Per Kirkebys kunst har mest betydning. Værkerne i Aars er markante udtryk for dansk minimalisme og torvet er et mirakel. Det er i ordets egentlige betydning en prægtig bog og man får meget for sine mange penge. Gorm Spaabæk kultur@nordjyske.dk Ane Hejlskov Larsen: "Per Kirkeby Malerier 1957- 1977". 503 sider, 975 kroner. Borgens Forlag