Læger

Mirsads lægerklæring ugyldig

Integrationsministeriet har tilsidesat den lægeerklæring, der fik afgørende betydning for sagen om Mirsad Zairis opholdstilladelse

Der skal en ny lægeerklæring til før Integrationsministeriet vil behandle Mirsad Zairis sag om opholdstilladelse. Privatfoto

Der skal en ny lægeerklæring til før Integrationsministeriet vil behandle Mirsad Zairis sag om opholdstilladelse. Privatfoto

MARIAGER:Det var en speciallægeerklæring, der i sidste ende fik Integrationsministeriet til at ændre sin beslutning om Mirsad Zairis udvisning for godt to uger siden. Selvsamme lægeerklæring er nu blevet tilsidesat, og Mirsad Zairi har fået en frist til 25. oktober til at få udarbejdet en ny. Herefter vil Integrationsministeriet igen se på hans ansøgning om opholdstilladelse. Integrationsministeriet vurderer, at overlæge Søren Juul Nielsen, der har udarbejdet rapporten, ikke kan betragtes som uvildig part i sagen. Få dage efter at udvisningen af Mirsad Zairi blev stoppet, bragte Randers Amtsavis en artikel, hvor Søren Juul Nielsen forholder sig kritisk til myndighedernes behandling af sagen Mirsad Zairis opholdstilladelse. Søren Juul Nielsen er til daglig overlæge på det Psykiatriske Hospital i Risskov og har tidligere udarbejdet speciallægeerklæringer for asylansøgere. På baggrund af Søren Juul Nielsens kritiske udtalelser til pressen har Integrationsministeriet tilsidesat hans lægeerklæring. Samtidig har Mirsad Zairi fået muligheden for få udarbejdet en ny speciallægeerklæring af en anden psykiater. Begrundelse imponerer ikke Begrundelsen for Integrationsministeriets beslutning er, at man vil sikre det juridiske grundlag for sagens videreforløb. Men den besked huer ikke Mirsad Zairis advokat, Anne Land: - Der er ingen, der skal bilde mig ind, at en højt respekteret læge ikke er objektiv, når han udarbejder en sådan erklæring, siger hun. Jurist på Danmarks Journalisthøjskole, Oluf Jørgensen, er heller ikke imponeret af ministeriets argumentation: - Lægens udtalelser bygger på den faglige lægeerklæring efter en undersøgelse af patienten, og dertil knytter han nogle saglige kommentarer, og det er han berettiget til, udtale Oluf Jørgensen til tirsdag til Randers Amtsavis. Anne Land håber, at Mirsad Zairi og hans støtteforeningen formår at finde en ny psykiater inden 25. oktober, så hun kan sende Integrationsministeriet en ny erklæring. - Jeg tror, vi kan nå det. Men det bliver en hastesag, der er henvist til velvilje hos lægerne, siger Bodil Hindsholm, der er medlem af Mirsad Zairis støttegruppe.