Redningsvæsen

Misbrug af monopol?

Per Clausen fra Enhedslisten langer (15.1.) igen ud efter private firmaer, der udfører arbejde for det offentlige.

FALCK:Per Clausen fra Enhedslisten langer (15.1.) igen ud efter private firmaer, der udfører arbejde for det offentlige. For god ordens skyld skal nævnes, at jeg er ansat i samme firma på 36. år. Der er dog et par udtalelser, som jeg mener bør give anledning til en nærmere forklaring fra Per Clausens side. På baggrund af de kaotiske udbudsrunder angående ambulancekørslen i Danmark, udtaler du, at Falck har misbrugt sit monopol på ambulancekørslen i Danmark. Eftersom ambulancekørslen aldrig tidligere har været i udbud, men tidligere er blevet forhandlet mellem de daværende amter og Falck, så har jeg svært ved at se hvor dette misbrug befinder sig. Når amterne og Falck har skrevet under på kontrakten, må man jo gå ud fra, at de har været enige om prisen. Jeg forventer, du kan redegøre for, hvad dette misbrug består af. Du skriver endvidere, at ambulancekørslen i Danmark er en alt for vigtig opgave at overlade til en privat aktør. Efter din mening ville man få en bedre og billigere ambulancekørsel ved at lade kørslen overgå til Regionerne i stedet for Falck. Om ambulanceuddannelsen kan blive bedre? Det kan den utvivlsomt, men i øjeblikket opfylder den til fulde de krav, som Regionerne har stillet. Jeg ved også, at hvis mine kolleger ikke opfylder disse krav, så kan man ikke fungere som ambulancebehandler. Der for er der altid yderst veluddannet personale i en Falck-ambulance. Du skriver også at ambulancekørslen skulle blive billigere ved en offentlig overtagelse. Lige siden jeg læste dit indlæg har jeg slået mig på lårene af grin. Der er vel ingen i dette land, som ellers har sin sunde fornuft i behold, kunne forestille sig at det vil blive billigere ved en offentlig overtagelse. Jeg kunne nævne masser af eksempler, men blot nævne et par af de værste. Da den siddende sygetransport blev hjemtaget af de daværende midt- og vestjyske amter kom det til at koste flere to-cifrede millionbeløb end det tidligere havde kostet. Og hvordan var det lige, det gik, da DSB Busser i 1997 underbød alt og alle private busvognmænd, skiftede senere navn til Combus, modtog et "lille tilskud" fra staten (dig og mig) på 380 millioner kroner for til sidst at blive solgt til Connex busser for 100 kroner. Jeg håber, du vil uddybe disse påstande nærmere, idet du må have belæg for at bringe dem. Nu kunne du måske få den tanke, at mit politiske ståsted er på højrefløjen. Dette er dog ikke tilfældet, idet jeg i næsten 40 år har stemt til venstre for midten.