Misbrug af offentlige midler

Lokalpolitik 22. september 2002 08:00

BOGBUS: Svar til Lene Hansen, formand for Børne- og Kulturudvalget. Med henvisning til dit svar i dit læserbrev fra søndag 15. september 2002, "Forsøg med bogbussen koster ikke noget", må jeg desværre indrømme følgende: Jeg havde forventet et svar i den retning, nemlig et partipolitisk ideologisk indlæg, som viser, at vores forhenværende borgmester ikke forstår, hvad der rører sig i samfundet. Du postulerer, at den kommunale skatteprocent ikke betyder noget for flyttemønsteret og henviser samtidig til, at Farum Kommune i så fald skulle blive affolket. Det bliver den også til en vis grad. Jeg henviser til en artikel i Jyllands Posten 15.sept. 2002 (oprindelig bragt i Berlingske Tidende). Citat: "Folk flytter fra Farum. I løbet af det seneste år er indbyggertallet faldet med 382 personer til 18504 personer, altså mere end 2 pct." Nu kan alle jo ikke sælge deres huse til en fornuftig pris på én gang, ellers ville langt flere være flyttet, men mønsteret er ganske selvforklarende, Lene Hansen, i modstrid med, hvad du tror. Der er ingen tvivl om, at såfremt skatteprocenten i Brønderslev Kommune ligger markant lavere (3-4 pct.) end i andre kommuner, så vil tilflytterantallet stige væsentligt og dermed beskatningsgrundlaget. Der er selvfølgelig mange andre parametre, som du rigtigt nævner, som er med til at gøre en kommune attraktiv at bo i. Men alt dette har jo ikke noget at gøre med, at Børne- og Kulturudvalget med dig som formand jo kunne prøve at spare en udgift, i stedet for at omplacere den. Lad mig slå fast som tidligere skrevet: En drift af bussen med chauffør og personale kan ikke være gratis i forhold til, hvis bussen holder stille! Måske kunne der endog spares yderligere på bogbussen andre steder. At det er børn, som især skulle have glæde af den nye prøveordning med bogbussen i yderkvarterene, forekommer ekstra absurd og ekstravagant, eftersom der er udmærkede skolebiblioteker på vores skoler. Der er for mig ingen tvivl om, at det serviceniveau, som I nu har igangsat er helt uacceptabelt. Pengene burde spares til glæde for alle kommunens skatteborgere.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...