EMNER

Misbrugere fik hjælp til selvhjælp

26-årige Lina Primdahl oplevede, hvordan en smerteplaget misbruger fandt kræfterne frem og ordnede sin lejlighed, så den fremstod som ny

HOBRO:Dagligdags gøremål som opvask og rengøring kan virke totalt uoverskueligt for den, der slås med et misbrug af alkohol eller stoffer. Og det er en overvindelse at invitere gæster inden for i et kaotisk hjem, der ikke er gjort rent i måske fire år. Projektmedarbejder Lina Primdahl fra Café Madam Blå i Hobro har i mange tilfælde opnået den tillid, der åbnede døre op til misbrugerne - både bogstaveligt og i overført betydning. Det fortæller den 27-årige kvinde om i sin bedømmelse af projekt "Støtte i eget hjem". - Min stilling som projektmedarbejder på Madam Blå har givet mig rigtig mange gode oplevelser. Det er hårdt at arbejde med denne gruppe, som i bund og grund dør en lille smule hver dag. Det er vigtigt at huske på ikke at overtage styringen, men give brugeren nogle redskaber til at hjælpe sig selv. Lina Primdahl fortæller historien om en af caféens brugere, der havde fået en klage over rotter i sin lejlighed. Kommunen havde meddelt ham, at udlejeren ville have ham ud, hvis han ikke fik ryddet op inden en uge. Lejligheden bar præg af kraftig misvedligeholdelse. - Vi tilbyder vores hjælp, men han mener selv at kunne klare det. Vi hjælper ham med at købe rengøringsmidler, det er den hjælp, han vil have fra os. Jeg spørger flere gange, om han er sikker på, at han klarer det selv, hvilket han mener. Det er en bruger, som er fysisk dårlig og har mange smerter, så derfor tvivler vi på, om han kan finde energien til sådan en stor omgang. Lina Primdahl tilbyder at være bisidder, når lejligheden skal inspiceres, og det går manden med til. Da hun senere kommer op i lejligheden sammen med en anden af cafeens medarbejdere er boligen fuldstændig forvandlet - den er som ny. Manden har formået at ordne det hele selv, og Lina Primdahl er meget imponeret. - Jeg tror, at det, der skete med ham, var, at han blev stædig. Han ville vise, både os og dem, at han selv kunne. Det må være det optimale. Vi tilbyder en hjælp, som han afslår, hvilket vi selvfølgelig accepterer. Allligevel rejser han sig og kan til eftersynet tage al æren. Det er en af de største ting, vi kan være vidner til. Jeg er sikker på, at han vil huske tilbage og finde kræfterne frem, næste gang han kommer ud i en lignende situation. Lina Primdahl tror, det har haft stor betydning, at manden fik opmærksomhed og støtte fra cafeens medarbejdere, og at han blev rost bagefter. Klager Lina Primdahl har opfattet sig selv som talerør for brugerne: - Jeg har skrevet et par klager for nogle af brugerne, da de mærkede en tydelig modstand og urimelig behandling fra Foldbjergcentret. I sådanne situationer går vi ind og fungerer som brugernes talerør. Vi tager brugerne alvorligt, og det må de meget gerne kunne mærke. Den respons vi får, når vi er gået ind i en sag fra Foldbjergcentret eller har hjulpet på anden måde, er meget positiv. Det skærper tilliden, og der kommer en gensidig respekt, fortæller Lina Primdahl. I forbindelse med rengøring hos en bruger ringede Lina Primdahl i to tilfælde til Foldbjergcentret for at få metadonen udleveret til dagen før rengøringen, så brugeren ikke skulle bruge en formiddag på at blive rask. De to første gange gik metadonen igennem, men hun fik afslag sidste gang. Det medførte, at brugeren aflyste, fordi hun ikke kunne overskue, at Café Madam Blås medarbejdere skulle komme. - Det er en kedelig oplevelse, da følelsen bliver, at vi og Foldbjergcentret modarbejder hinanden, hvor vi i stedet skulle samarbejde. Det er muligt, at vi fra cafeens side kommer til at fremstå som naive i vores forhold til brugerne, men så længe, vi kan se, at det gavner og ikke ødelægger, gør det ikke så meget, hvis vi er naive... skriver Lina Primdahl i sin evaluering af "Støtte i eget hjem". Sammenfattende vurderer Lina Primdahl projektet som utrolig vigtigt for Café Madam Blå, fordi det giver mulighed for et udvidet samvær med brugerne. De bliver mødt med modstand og fordomme mange steder i samfundet, men på Café Madam Blå i Hobro er hensigten, at brugerne kan føler sig hjemme, og at de bliver accepteret som dem de er, ikke som dem, de burde være. Lina Primdahls ansættelse udløb 1. marts. Leder af Café Madam Blå i Hobro, Erik Sørensen, bekræfter, at der tidligere har været store vanskeligheder i samarbejdet med Foldbjergcentret, men at han i løbet af foråret har haft en god dialog med centret. - Vi er blevet enige om at trække på samme hammel, og vi har ikke været udsat for problemer efterfølgende, understreger Erik Sørensen.