Stofmisbrug

Misbrugere på Fyrglimt

Politisk indstilling om etablering af otte særlige plejeboliger i Hanstholm

- Jeg forstår godt ældrerådets betænkelighed ved, at der skal bo misbrugere på Fyrglimt, men det er ikke meningen, at de skal være i fællesarealet. Vi laver en fuldstændig adskillelse. Sådan lyder det fra social- og sundhedsudvalgsformand Ole Christensen (S), Thisted Kommune, i en kommentar til det forbehold, som ældrerådet har taget, da forslaget om etablering af plejepladser til misbrugere i Hanstholm var til høring fornylig. Forbud mod stiknarkomaner Ole Christensen tilføjer, at misbrugerne får egen indgang, og der vil være forbud mod stiknarkomaner og overnattende gæster Sagen har været længe undervejs, og nu indstiller et enigt social- og sundhedsudvalg til byrådet, at der etableres et botilbud for en gruppe af misbrugere/hjemløse/udstødte på Fyrglimt. - Vi har et behov for sådant et tilbud, fordi vi har nogle mennesker, der ikke kan være på et almindeligt plejehjem på grund af deres misbrug. Nogle er hjemløse og nogle af dem bor under umenneskelige forhold, siger Ole Christensen. 40 år og opefter De mennesker, der visiteres til det nye tilbud i Hanstholm, kan være helt ned til 40 år og opefter. De lever med komplekse problemstillinger i forhold til såvel misbrug som sårbar psyke. De har brug for sygepleje, medicin- og kostvejledning, støtte til genetablering af sociale netværk og generel støtte til almindelig daglig levevis. Plejepersonalet vil udgøre fem-seks personer, men driften finansieres af færre udgifter på andre konti og indtægter ved salg af en til to pladser. Udvalget indstiller til byrådet, at ti ældreboliger på ældrecentret Fyrglimt ombygges til otte ældreboliger, sådan at de kan tages i brug allerede 1. januar 2012.