Incest

Misbrugte steddøtre

46-årig fik to år og ni månder for sex med to mindreårige piger

HJØRRING:En 46-årig mand fra Hjørrings opland blev i går i retten i Hjørring idømt to år og ni måneders fængsel for i årevis at have krænket sin to steddøtre seksuelt. Dermed valgte domsmandsretten at dømme manden skyldig efter anklageskriftet. Den 46-årige var tiltalt for anden kønslig omgang end samleje med pigern, for at have haft samleje med den ene af steddøtrene og for at have haft anden kønslig omgang end samleje med den anden steddatter. Alle forhold fandt sted, da steddøtrene var mindreårige. Den 46-årige blev desuden dømt til at betale erstatning til de to steddøtre på henholdsvis 50.000 kr. og 15.000 kr. Den 46-årige udbad sig betænkningstid med hensyn til at anke dommen. De to ofre for sex-krænkelserne er døtre af to forskellige kvinder, som den dømte har levet i parforhold med. De to nu voksne kvinder på henholdsvis 25 og 17 år anmeldte først overgrebene i slutningen af 2008. For den ældste af dem fandt krænkelserne sted i perioden fra 1994 til 1999. 10 år, da overgreb begyndte Kvinden forklarede i retten, at overgrebene har forpestet hendes liv. Hun var kun 10 år, da overgrebene begyndte med anden kønslig omgang end samleje. I retten forklarede kvinden, at stedfaderen tvang hende til samleje fra hun var 14 år. Hun var i retten synligt påvirket af overgrebene. Til spørgsmålet om, hvorfor hun ikke gjorde andre opmærksomme på krænkelserne, svarede hun, at hun var bange for stedfaderens reaktion. Han havde været voldelig over hendes mor og en enkelt gang overfor hende selv. Endelig oplyste hun i retten, at stedfaderen havde brugt moderens psykiske tilstand til at manipulere med hende. Stedfaderen havde sagt til hende, at hvis hun sagde noget til moderen, ville det ende med, at moderen blev indlagt. Det - og tanken om at ingen ville tro på hende - fik hende til at undlade at fortælle om overgrebene, der først stoppede, da hun og moderen flyttede fra stedfaderen, der ofte gjorde hende opmærksom på, at de intime stunder var noget de skulle holde for sig selv. Det skulle andre ikke vide noget om. Den 17-årige kvinde forklarede i retten, at hun tre gange i den periode, hendes mor havde levet sammen med den 46-årige fra 2000 og til sommeren 2008, havde været udsat for anden kønslig omgang end samleje med stedfaderen. Det var foregået ved beføling og massage på intime steder. De to kvinder besluttede i 2008, da de fik kendskab til , at de begge havde været udsat for overgreb, at melde stedfaderen til politiet. Den 46-årige stedfar måtte via højttalere høre på steddøtrenes vidneforklaringer fra et andet lokale. Kvindernes advokat, Anne Mette Ovesen, havde bedt domsmandsretten herom, fordi kvinderne ikke mente, at de kunne give en uforbeholden forklaring, hvis tiltalte var til stede i retten, og det ønske fulgte domsmandsretten.