EMNER

Misforståelse i Møllegård-sag

Et knivstikkeri på et enkeltmandsprojekt i Vrå har været omtalt i NORDJYSKE. Sagen har medført forkerte udtalelser omkring private botilbud og opholdssteder.

Formand for regionsrådet i Nordjylland, Orla Hav udtaler: ¿Man har stort set afviklet det, der hedder tilsyn og godkendelse af opholdssteder. Det var en garanti for, at det var fagligt i orden.¿ Det er ikke korrekt. Langt størstedelen af de private opholdssteder og botilbud ¿ også i Region Nordjylland - er godkendt af beliggenhedskommunen, der også fører tilsynet med dem. De fleste kører videre med den godkendelse, de oprindelig fik i Nordjyllands Amt. Når det gælder de omtalte enkeltmandsprojekter førte heller ikke amtet i sin tid tilsyn med dem. I Region Nordjylland udføres tilsynet af de ni kommuner, der har etableret et netværk, hvori de samarbejder om opgaven. Heri indgår også en række af de medarbejdere, der tidligere sad med opgaven i Nordjyllands Amt. LOS har allerede haft kontakt til de fleste kommuner omkring godkendelse og tilsyn, og kan ikke genkende Orla Havs beskrivelse. Vi oplever, at kommunerne tager opgaven alvorligt, men at der selvfølgelig nogle steder er hængepartier på grund af arbejdspresset efter kommunalreformen. LOS bakker op om, at man får afklaret og tydeliggjort ansvar og kompetence i forbindelse med enkeltmandsprojekter og hilser en sådan afklaring velkommen. Næstformand i SL, Benny Andersens rygmarvsrefleks indebærer et angreb på de private tilbud generelt. En stor del af SL¿s medlemmer arbejder på private botilbud og opholdssteder, og er glade for og stolte af det arbejde, de udfører her. Det kan undre mig at SL fortsætter med at miskreditere det store arbejde disse medarbejdere udfører. Jeg kender intet til Møllegården og den konkrete sag, og Møllegården er ikke medlemmer i LOS. Men problemet i den konkrete sag er, om Odense Kommune har sikret sig, at den psykisk syge borger fik et tilbud, der matchede hans behov og efterfølgende har ført et ordentligt tilsyn med forløbet i enkeltmandsprojektet. Det drejer sig ikke om, hvorvidt et tilbud er offentligt eller privat, men om kvaliteten i indsatsen. Da Strandvænget og andre offentlige institutioner kom i søgelyset for misrøgt af udviklingshæmmede borgere, var der da heller ingen, der kunne finde på at sige, at nu måtte vi se at få stoppet for brugen af offentlige institutioner.