Hospitaler

Misforståelse

For at regionspolitikerne denne gang har mulighed for at træffe deres valg på et kvalificeret grundlag, ønsker jeg hermed at rette nogle misforståelser, der er opstået i forbindelse med Farsø Sygehus.

Efter Juhl-rapporten udkom, er jeg vidende om mindst fire personer, der ved henvendelse til vagtlægeinstitutionen har fået at vide, at der ikke længere er adgang til skadestuen i Farsø, eller at denne lukker kl. 22. Dette er ikke korrekt. Der er fortsat døgnåben skadestue, der dog kræver, at patienterne henvender sig via vagtlægen. Det antydes, at beliggenheden af Farsø Sygehus som en naturlig konsekvens vil afstedkomme rekrutteringsvanskeligheder. Dette er ikke korrekt. Vi har ikke rekrutteringsvanskeligheder, og vore medicinske læger tager faktisk til Hobro for at afhjælpe bemandingssituationen der. Det antydes, at vores medicinske afdeling kun vil kunne varetage en dagmedicinsk funktion fremover. Dette er ikke korrekt. Vi har personale og de fysiske rammer, så vi sagtens kan have indlagte medicinske patienter fremover. Endvidere antydes det, at vi kun kan varetage elektiv (planlagt) ortopædi fremover. Dette er heller ikke korrekt. Vi kan varetage alle de ortopædkirurgiske operationer, der ikke kræver efterfølgende behandling på et intensivt afsnit. Lad mig gøre det helt klart, at jeg ikke har en interesse i, at Hobro Sygehus skal lukkes. Jeg kan nemt se gode anvendelsesmuligheder for begge sygehuse fremover. ikke mindst i betragtning af den kendsgerning, at vi får flere ældre patienter og patienter med kroniske lidelser, der kan have behov for at blive behandlet i deres nærmiljø.