EMNER

Misforstaaelse

I 1948 blev der indført ny retskrivning i det danske sprog. Som den store forandring betød det, at vi fra nu af skulle skrive almindelige navneord med lille begyndelsesbogstav.

Egennavne, altså personnavne og stednavne skulle fortsat skrives med stort begyndelsesbogstav. En anden stor forandring var, at der i stedet for dobbelt aa blev indført bolle-å. Dette skete – så vidt jeg erindrer – for at Danmark skulle stille sig solidarisk med Norge og Sverige. Hele den ændrede retskrivning betød jo, at vi alle skulle til at tænke anderledes, når vi skulle skrive dansk. Selv var jeg kontorlærling dengang, saa det gik ret hurtigt med at anvende den nye retskrivning. Tilsvarende har det sikkert været med den tids skoleelever, der hurtigt maatte lære – maaske hjulpet af lærerens røde blyant – at bogstavere korrekt. Den ændrede skrivemaade medførte, at alle stednavne, der hidtil var stavet med dobbelt a, skulle staves med bolle-å. Ved udgivelsen af næste telefonbog eller andre officielle opslagsbøger og færdselskort kunne man erfare denne ændring. Vist alle steder var man ganske konsekvente med anvendelsen af bolle å. Men ikke alle steder i landet var man umiddelbart tilfredse med anvendelsen af bolle-å. Mens Jyllands hovedstad, Århus, var hurtigt med på de moderne noder, beholdt man i Aalborg den gamle stavemaade. Fordi det skulle være den officielle skrivemaade, ændrede alle byer og sognenavne i lande, hvor Aa forekom, deres navn til Å; men det er mit indtryk, at de fleste er gaaet tilbage til den oprindelige stavemaade. Selv om Århus fra starten ændrede sit officielle navn, har byen hele tiden siden haft problemer. En af byens kendteste institutioner Aarhus Universitet, ville ikke lave om paa sit vedtagne navn; det samme gjorde sig gældende med gamle firmaer, eksempelvis Aarhus Oliemølle. En institution som Århus Festuge har gennem hele sin eksistens haft det dilemma, at man i sin kontakt med udenlandske musikgrupper og andre har maattet benytte Aarhus-stavemaaden, fordi bolle-å er et ukendt bogstav ude i den store verden. Samme situation har selvfølgelig mange handelsfirmaer været i og skullet takle. Her paa det allerseneste er der kommet meldinger fra Jyllands ubestridte hovedstad om, at man lige fra den nye retskrivnings opstart vist var ”lidt for hurtig på aftrækkeren” ved indførelsen af bolle-å. Sandsynligvis kommer der til at staa Aarhus Kommune paa det næste optryk af kommunens papirer. Generelt finder man vel ud af, at indførelsen af bolle-å var en misforstaaelse.