Misforståelser

ASE har på det seneste modtaget talrige henvendelser fra bekymrede medlemmer, som har læst, at det kan gå ud over retten til dagpenge og efterløn at have solcelleanlæg. Vi har derfor undersøgt sagen, og miljøbevidste borgere kan ånde lettet op.

Så længe der ikke er arbejde forbundet med anlægget, sidestilles investeringen med såkaldt formueadministration, og så er solcellerne forenelige med både dagpenge og efterløn uden begrænsninger. Vi anbefaler dog for en sikkerheds skyld, at du kontakter din a-kasse, hvis du overvejer at anskaffe et solcelleanlæg. De særligt fingernemme kan få mere end fingrene i klemme, hvis de selv udfører installation og vedligeholdelse på anlægget. Der må heller ikke være selskaber involveret. I så fald er der tale om selvstændig bibeskæftigelse, og det kan give begrænsninger i dagpenge og efterløn. Når særligt mange har installeret solcelleanlæg skyldes det bl.a. en særlig skattebegunstigelse. Det er nemlig sådan, at da de fleste solcelleanlæg er tilsluttet transmissionsnettet, kører elmåleren frem og tilbage, afhængigt af hvor meget solcelleanlægget producerer, og hvor meget husstanden forbruger. En gang om året gøres saldoen op, og forsyningsselskabet laver en nettoafregning. Indtægten er skattepligtig, men regler i ligningsloven gør det muligt at blive begunstiget af fradrag.