Misforståelser

UDLÆNDINGESERVICE:I en artikel (9.5.) fremsætter Leif Randeris, leder af Indvandrerrådgivningen i Aarhus, den påstand, at Udlændingeservice ikke ved, hvilke foreninger der kan godtages i forhold til kravet om medborgerskab, som skal opfyldes for at opnå permanent opholdstilladelse. Medborgerskabskravet kan opfyldes ved at, at ansøger dokumenterer "aktivt medborgerskab" i en forening, men det er en misforståelse, at kun særlige foreninger kan accepteres. Hele pointen med medborgerskab er, at der netop ikke kan sættes sådanne grænser på forhånd. Der skal være tale om, at foreningen og ansøgerens aktiviteter i foreningen styrker integrationen og medvirker til at fremme medborgerskab om det danske samfunds værdier, normer og principper. Inden for disse vide rammer er der mange muligheder, og så må man til gengæld leve med, at det skal vurderes helt konkret under ansøgningens behandling. Ønsker man at undgå tvivl, kan man nu som alternativ bestå en medborgerskabsprøve, som koster 673 kr. På nyidanmark.dk kan man læse om tilmelding. I Udlændingeservice har vi bredt formidlet disse regler på en række landsdækkende møder i Udlændingeservices Regionale Netværk, og vi har haft emnet oppe i Udlændingeservices Advokatforum, hvor vi vender aktuelle spørgsmål med de professionelle rådgivere. Det skete 2. maj i København. Leif Randeris deltager normalt i Advokatforum, og medborgerskab vil blive taget op på næste møde 22. august i Aarhus for at rydde enhver misforståelse af vejen.