EMNER

Misforstået frisind det værste

Der er kun ét fænomen, som er værre end at være forstokket og reaktionær. Det er misforstået frisind. Vi oplever desværre fænomenet oftere og oftere i alle afskygninger af samfundslivet.

Det gælder således også den politiske verden, der jo på godt og ondt afspejler den danske virkelighed. Det er ganske vist en debat, der er døet ud ret hurtigt, selv om den handler om noget etisk set meget fundamentalt. Jeg tænker på hele det politiske halløj omkring forslaget om, at lesbiske kvinder skulle have ret til at blive insemineret på offentlige hospitaler. Man ser endnu tydeligt for sig den jublende opposition, der ved hjælp af nogle borgerlige stemmer sikrede vedtagelse af dette lovforslag. Meningen bag lovforslaget har uden tvivl været lige så god, som den er naiv og udtryk for et totalt misforstået frisind. Og de lesbiske kvinder fik da også det, som de og deres meningsfæller på Christiansborg ser som deres soleklare ret. I frihedens og lighedens navn blev vejen banet for, at menneskers seksuelle orientering ikke skal blokere for, at de kan få børn. I frisindets navn har lovgiverne sikret også denne kategori af medborgere muligheden for at blive forældre. Den mulighed tror jeg i øvrigt ingen vil fratage dem – men er det en samfundsopgave? Overfladisk set en meget smuk tanke. Og hvis man vil føre tankegangen videre i sin logiske konsekvens, så bør naturligvis ikke blot lesbiske kvinder sikres retten til at blive mødre. Homoseksuelle mænd bør vel ikke diskrimineres. Har de ikke en lige så soleklar ret til at blive fædre? Retten til en sæddonor, bør derfor som en logisk konsekvens følges op af retten til en rugemor. Og også i dette tilfælde må det offentlige sundhedssystem stilles til rådighed. Kapaciteten er jo så rigelig, og kræftpatienter, hjertepatienter, gigtpatienter og andet godtfolk må væbne sig med tålmodighed (!). I frisindets navn forstår sig! Nu er det så lige, vi bør have helt på det rene, hvor det står skrevet, at dette at blive mor eller far til et barn eller flere ligefrem er en menneskeret? Det er – og har aldrig været - en menneskeret. Det er en gave, som det heldigvis er mange mennesker forundt at få, nemlig at opleve kærligheden mellem mand og kvinde bære frugt i form af skabelse af nyt liv. Ingen vil benægte, at et lesbisk eller et homoseksuelt par kan give et barn en kærlighed og en opvækst, der kan skabe grobund for et godt liv. Så langt så godt. Der er blot noget, de frisindede og velmenende politikere har glemt. Har de helt grundlæggende tænkt på barnets tarv, som man jo ellers skal prioritere højt i alle andre sammenhænge? Hvad skal mor svare, når barnet bliver voksent og spørger til sit fædrene ophav? At der kun kan henvises til en sædprøve i en skål, fordi fars kærlighed er fravalgt? Barnet vil aldrig have en mulighed for at opsøge eller identificere den ene halvdel af forudsætningen for, at det er kommet til verden. Som en debattør udtrykte det i et landsdækkende dagblad forleden: ”I øvrigt er det egentlig skæbnens ironi, at f.eks. en dreng ikke kan få en far, fordi hans mor ikke kan lide det køn, som hendes egen søn repræsenterer.” Og vedkommende fortsætter: ”Alle I kvinder, som ikke vil have en far til jeres barn, har I ikke selv en far – er I ikke glade for ham? Hvorfor vil I nægte jeres eget barn en far?” Er det reaktionært eller forstokket at stille det spørgsmål? – Eller optræder spørgeren i virkeligheden som det sagesløse ufødte barns advokat, mens de såkaldt frisindede politikere i virkeligheden er egoismens apostle og ikke frisindets profeter? Det, der er tænkt som et stykke progressiv moderne lovgivning, er måske snarere at betegne som noget makværk, der gør hele vort samfundsliv til en blød surdej, hvor alt skal bortforklares og afhjælpes, og hvor man afsværger det ansvar, der ligger i, at valg af enhver art giver nogle afledte konsekvenser. Frisind er at tolerere og acceptere forskelligheder. Frisind bygger på en bæredygtig grundlæggende etik. Indtil et politisk flertal engang får tænkt over det, er vi henvist til at vente på, hvornår homoseksuelle mænd skal ligestilles med lesbiske kvinder, hvis det lallende progressive flertal ellers er lidt konsekvente og tør tænke deres egne tanker – eller mangel på samme – til ende….. [ Flemming Jansen, Østerled 5, Pandrup, er lektor og fhv. borgmester (V) i Pandrup Kommune (V). E-mail: fja@mail.dk