Misforstået godhed

Socialdemokraterne stemte i weekenden for et forbud mod prostitution, og det viser helt tydeligt, hvilket misforstået ærinde af godhed S er ude i.

Det er muligt, at prostitution vil forsvinde fra gadebilledet, men reelt skabes der et større problem. I Norge og Sverige har de kriminaliseret prostitution med det resultat, at de prostituerede har større risiko for at blive udsat for vold og udnyttelse af sexkunder. På gaderne i Norge og Sverige står de prostituere tilbage, der er mest ressourcesvage, overladt til sig selv, da forbuddet både har gjort det umuligt at søge hjælp og tabubelagt prostitution endnu mere. Et forbud mod prostitution vil gøre, at den åbne prostitution forsvinder fra gaderne, men i stedet opstår der et hensynsløst og brutalt prostitutionsmiljø. Er det virkelig det, som S mener hjælper kvinder i prostitution? Det er symbolpolitik af værste skuffe, og det vil reelt slet ikke kunne lade sig gøre at indføre et forbud som Socialdemokraternes egen finansordfører Morten Bødskov siger: ”Hvordan har man tænkt sig, at dette forbud skal gennemføres? Det vil koste flere hundrede millioner kroner og binde 400-500 ekstra politibetjente at gennemføre et forbud. Hvorfor indføre et forbud, når man kender erfaringen fra Sverige". Alle tager afstand fra, at kvinder tvinges til sex imod deres egen vilje, så lad os i stedet forene vores kræfter om det. Politiet skal bruge deres ressourcer på at forfølge de kyniske bagmænd, som udnytter kvinder fra bl.a. Afrika, Østeuropa og Asien. Der skal bl.a. ske ved øget EU-samarbejde over landegrænserne, så de kyniske bagmænd stoppes overalt, og samfundet skal sætte ind med sociale indsatser, der kan hjælpe de kvinder, der er blevet fanget i prostitution imod deres vilje. Et forbud mod prostitution vil kun have en symbolsk betydning, og samtidig vil det forringe situationen for mennesker der allerede er ressourcesvage.