EMNER

Misforstået værdikamp

Regeringens forslag om at fjerne portostøtten er ikke alene et udtryk for misforstået værdikamp, men også decideret skadeligt for erhvervslivet og demokratiet. I Kristeligt Folkeparti er vi mere end glade for, at regeringen har sat værdikampen på den politiske dagsorden. Denne gang er regeringen dog gået over gevind i sit forsøg på at lukke munden på "de røde". I Danmark kan vi være stolte over, at foreningslivet blomstrer så frodigt. Med til dette hører de gode muligheder for at udgive medlemsblade og holde gang i den demokratiske debat. Det er en vigtig del af demokratiet, og en afskaffelse af portostøtten vil være fatal for store dele af de frivillige foreninger og alment velgørende organisationer. Samtidig vil det også være decideret skadeligt for dansk erhvervsliv og flytte flere arbejdspladser til udlandet. Vi har allerede hørt de første historier om foreninger og organisationer, der vil flytte trykningen til udlandet. Her er især Tjekkiet et attraktivt land, fordi papiret, arbejdskraften og portoen er billigere. Kristeligt Folkeparti går til finanslovsforhandlingerne med et krav om at regeringen tager deres besparelsesforslag af bordet. Vi vil ikke være med til at sætte danske arbejdspladser over styr i regeringens værdikamp. At regeringen som kompensation vil oprette en pulje, hvor udvalgte blade og udgivelser kan søge portostøtte ser vi blot som et uacceptabelt forsøg på smagsdommeri fra regeringens side. Mogens Nørgård Pedersen folketingsmedlem (KRF), politisk ordfører, Gl. Landevej 27, Birkelse