EMNER

Misforstået?

EF skulle være en sammenslutning af frie og uafhængige nationalstater, der arbejdede for frihed imellem de europæiske stater. Ingen fælles udenrigspolitik. Ingen fælles hær. Vi har jo Nato. Ingen fælles mønt.

Forskellen imellem nationernes styreformer var for stor. Ingen fælles finanslov. Nationernes egen valuta regulerede deres muligheder for deres forbrug/overforbrug. Frit marked. Fælles interesser kunne vedtages eller forkastes af de enkelte nationer. De uafhængige national staters selvbestemmelse var i højsædet. Aftaler imellem staterne var deres egen bestemmelse, og blev behandlet i et ministerråd, hvor den enkelte nation kunne stå udenfor for andre natiioners aftaler, hvis nationen ønskede det. Frihed var ledetråden. Det hele var åbenbart en misforståelse. Nu er vi på vej til en forbundsstat med fælles "finanslov", fælles mønt, centralstyring af de enkelte regioner (tidligere frie nationale stater med egen valuta, og et demokratisk ansvar overfor nationens befolkning) De små regioners formænd/kvinder er inviteret med til nogle møder for at lave kaffe til de "store" regioners formænd, der sidder på magten. Magten er fordelt efter regionernes størrelse og deres økonomiske formåen. Er der noget, jeg har misforstået, eller er der blot tale om, at det tager sin tid at danne en europæisk forbundsstat, så vi får fred "i vor tid". For et syns skyld er det nødvendigt, at de europæiske befolkninger kan følge med i magthavernes beslutninger. Om Danmark er en nationalstat eller "Kreis Nord" er måske ligegyldigt i en globaliseret verden.