Misforstået

SF-FORSLAG:Niels Jørn Krog har fået en del ting galt i halsen med hensyn til SF's kommende forslag om at kriminalisere køb af sex i Danmark. For at starte med N.J.K.'s sidste påstand: At jeg/SF vil få alvorlige problemer med en kriminalisering i Danmark. Mon dog. Såvel den svenske, norske samt finske regering har realiseret eller er på vej til at realisere lignende forslag, så når andre nordiske velfærdsstater kan realisere forslaget, ser jeg intet seriøst belæg for, at Danmark ikke kan gøre noget tilsvarende. Selv om man lovligt kan ernære sig som prostitueret, hvis man betaler skat og moms etc af sin indkomst, er det jo ikke sådan, at der er et politisk ønske om at få så mange som muligt ind i branchen. Tværtimod er der i Folketinget bred enighed om at anskue prostitution som et socialt problem. De massive - og dokumenterede - skadevirkninger ved et liv som prostitueret er grunden til, at man ikke kan aktiveres som prostitueret eller komme i erhvervspraktik som prostitueret i Danmark. Måske lever 10 pct. af de prostituerede fint med deres liv i prostitutution, men SF vover at tage initiativer der primært tilgodeser den store gruppe med massive problemer, ved at foreslå forskellige sociale tiltag sammenholdt med et forbud mod køb af sex. Et forbud mod køb af sex er bl.a. afgørende, hvis den omfattende handel med kvinder til sexindustrien skal bremses. Kunderne/efterspørgerne af handlede kvinders seksuelle ydelser skal påtage sig et ansvar for at fastholde disse kvinder i tvungen prostitution. I dag er kunderne fredet, hvorimod de handlede kvinders retssikkerhed krænkes hver eneste dag.