Misforstået

I sit indlæg (28.4.) skriver Birgit Elgaard (S), at regeringens politik er "hovsa-løsninger", hvilket hun påstår med henvisning til en undersøgelse foretaget af forsker Ole Henrik Hansen fra Danmarks Pædagogiske Universitet.

Problemet er bare, at Birgit Elgaard har misforstået Ole Henrik Hansens forskningsresultater på flere områder. For det første viser Ole Henrik Hansens forskning, at det det ikke alene er normeringerne, der har betydning for kvaliteten, herunder voksenkontakt, men lige så meget god ledelse og struktureret organisering af aktiviteter mv. Derudover viser hans forskning, at i vuggestuer med den samme normering, er der en forskel på mellem 3 og 21 minutters voksenkontakt pr. time, og ikke pr. dag, som Birgit Elgaard skriver! Men i stedet for at kaste med mudder frem og tilbage, synes jeg, det er mere interessant at diskutere, hvordan vi kan lære af forskningen og eksemplerne fra virkeligheden. Jeg har derfor også nedsat Task force om Fremtidens Dagtilbud. Denne task force skal netop finde frem til de dagtilbud og de kommuner, som arbejder målrettet med børns læring og inklusion gennem f.eks. et tæt samarbejde med forældrene, god engageret ledelse eller strukturerede læringsmiljøer. Al den gode viden og erfaringer, som task forcen finder på sine besøg i kommunerne, skal samles til inspiration for andre kommuner og daginstitutioner, for alle børn har krav på udfordrende læringsmiljøer og opmærksomme voksne.