Misligehold af hotel

DEBAT

EMNER 12. april 2011 06:00

Man siger jo, at dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Et udtryk, jeg altid har fundet fuldstændig tosset. Og specielt også i denne sag om Vrå Hotel. Men ejeren af 2E-Ejendomme i Aalborg, Jesper Skovsgaard, der måtte overtage Vrå Hotel efter en konkurs, ser åbenbart ud til at køre efter netop den taktik. En taktik, han også har brugt syd for fjorden, nærmere bestemt Sebbersund Kro ved Nibe, som man kunne læse i Nordjyske for nogle uger siden. I jeg ved ikke hvor lang tid, har han ladet hotellet stå til, og det har resulteret i, at det i dag ligner noget, der er løgn. Et resultat, de fleste i Vrå er godt utilfredse med. Vi har fået at vide, at vi borgere selv må gå sammen, og købe huset, hvis vi vil have det revet ned. Men helt ærligt; både Jesper Skovsgaard og alle os andre ved jo udmærket, at det ikke er vores ansvar. Så vidt jeg er orienteret, påtog 2E-ejendomme sig selv, at overtage det tidligere så pæne hotel. Det er muligt, at hr. Skovsgaard har brugt så rigeligt med penge på rottereden - men det er da i hvert fald ikke noget, der er synligt. Rotterede? Ja, for ikke nok med, at det ligner Jerusalems ødelæggelse. Angiveligt er der også fundet rotter derinde. Et problem, der ikke forbliver i den orange bygning, hvis rotterne slipper ud. SPAR ligger lige ved siden af, og det ville ganske enkelt være en katastrofe, hvis der kom rotter ind i butikken. En konsekvens, man må gå ud fra, 2E-ejendomme ikke har tænkt på. Hvis de havde, ville hullet sikkert være revet ned. 2E og Jesper Skovsgaard - Tag jer sammen, og få den skrigende skamplet fjernet fra Vrå City!

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...