EMNER

Mislyde om musikhus-kroner

Bankansatte undrer sig over, at deres tillidsfolk ikke i stedet har brugt penge på f.eks. deres feriehuse

AALBORG:En af pengegaverne til Musikkens Hus mødes med en undren, der nærmer sig en mild protest. Den kommer fra nogle af giverne. Det er ansatte i Spar Nord, der reagerer over for, at bankens personaleforening sidst i januar i år gav 50.000 kr. Ca. 50 kr. pr. ansat. Tillidsmandskollegiet (TK) står for skud i Spar Nords interne blad, Advisen. Kan man det uden at informere først? Har TK i det hele taget lov til at bruge løs af personaleforeningernes penge uden først at spørge?, skriver en ansat i bladet. Han mener, at det kun er afdelingerne i Aalborg, der får glæde af et musikhus i Aalborg. Hvad nu hvis Tivoli i København eller skibakken i Frederikshavn også vil have et tilskud, er man så også parat til støtte dette?, tilføjer han - og understreger, at det ikke er de 50 kr. pr. medlem, han brokker sig over, mere måden at blive informeret på, først og fremmest gennem denne avis. Fællestillidsmand Ole Skov fortæller i Advisen om en del af de reaktioner, der har været på gaven. Og han svarer på dem. Hvorfor bruge 50.000 kr. på Musikkens Hus, når vi ikke har råd til at vedligeholde vores feriehuse i Personalefonden? Svar: Personalefonden (feriehusene) og en overordnede Personaleforening har ikke noget med hinanden af gøre. Personalefonden er en selvstændig fond, der skal hvile i sig selv økonomisk. Var det ikke bedre, at kontingentet til Finansforbundet blev nedsat? Svar: Den overordnede Personaleforening modtager det beløb, som Banken hvert år giver i tilskud til aktiviteter for alle ansatte i banken, aktiviteter der tager afsæt i de lokale personaleforeninger og har således ingen forbindelse til Finansforbundet. Har TK lov til at bruge løs af personaleforeningernes penge uden først at spørge de ansatte? Svar: Bestyrelsen skal sikre, at det, der støttes direkte eller indirekte, kan fremme, at vi som ansatte kan få gode oplevelser via kulturelle og festlige arrangementer og derigennem sikre et kollegialt og socialt samvær. Det mener bestyrelsen, at støtten til Musikkens Hus opfylder. Fællestillidsmanden kommer dog med den indrømmelse, at "det havde været ønskeligt, at vi havde informeret hele Banken om beslutningen". En del af forklaringen er, at offentliggørelsen, bl.a. i NORDJYSKE, gav medarbejderne og personaleforeningen "en del positiv omtale og PR". De 50.000 kr. fra medarbejderne blev i øvrigt suppleret med 50.000 fra banken, så Musikkens Hus fik 100.000 ialt ved den lejlighed.