Lokalpolitik

Mislykket anslag mod betalte fridage

Region Nordjylland opgiver at tage fire betalte fridage fra teknikerne

Region Nordjylland og de andre regioner skal nedlægges, mener overlægerne. Arkivfoto

Region Nordjylland og de andre regioner skal nedlægges, mener overlægerne. Arkivfoto

Region Nordjylland har opgivet planen om at fratage medarbejdere fire årlige fridage. Det skete efter protest fra Teknisk Landsforbund og andre fagforbund. I maj udsendte personaleafdelingen i Region Nordjylland et brev, hvor man pålagde de enkelte ledelser, at de alene måtte yde betalt frihed, hvis det var indeholdt i medarbejdernes overenskomst. HR-afdelingen mente herefter, at juleaftensdag, nytårsaftensdag, samt 1. maj og Grundlovsdag før klokken 12 skulle behandles som almindelige arbejdsdage. - Det ville vi ikke acceptere. I al den tid, nogen kan huske, har vore medlemmer i Region Nordjylland - og tidligere Nordjyllands Amt - haft fri de fire dage, fortæller tillidsrepræsent for Teknisk Landsforbund Jens Corneliussen. Der var altså tale om en hævdvunden ret, som man ifølge Jens Corneliussen ikke bare sådan sætter ud af kraft. Regionen opsagde aftalen pr. 31. december 2008 - men med virkning allerede fra 24. december, en detalje, der bragte fagforeningens medlemmer yderligere i harnisk. Jens Corneliusen tilføjer, at regionens aftaleforringelse kom få dage efter, at der var indgået overenskomst. Teknisk Landsforbund protegerede, andre forbund fulgte op, og der blev berammet et møde hos Danske Regioner i København. Efter to møder, hvoraf ét blev aflyst, meddelte Region Nordjylland så torsdag, at brevet af 16. maj er trukket tilbage, fortæller Jens Corneliussen. Herefter har Teknisk Landsforbund og Danske Regioner valgt at slutte sagen. - Men havde vi ikke sat hælene i, havde vi risikeret, at andre regioner og kommunerne havde prøvet af fratage medarbejdere deres velerhvervede fridage, siger han. Oprindeligt var de overenskomstansatte teknikeres fridage bundet til bestemmelserne om de amtslige tjenestemænds fridage. Da der efterhånden blev færre tjenestemænd, blev teksten i overenskomsten moderniseret i 1999, sås teksten lød: Der tilkommer teknikere fridage efter de regler, der gælder i (amts) kommunen". Men der var, ifølge Teknisk Landsforbund, ikke tale om en indholdsmæssig ændring, Der er i de forløbne ni år da heller ikke sket nogen lækdringe af fridagene. Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra regionens HR-afdeling.