Mislykket køb truer efterskole

Efterskolen i Hammer Bakker ville selv købe bygninger men blev overtrumfet og risikerer nu at lukke

VODSKOV:Efter 18 år frygter Efterskolen i Hammer Bakker for sin fremtid. Et forsøg på at købe bygningerne af Nordjyllands Amt ser ud til at mislykkes, og konsekvensen kan blive, at skolen med dens 70 elever og 25 ansatte flytter eller i værste fald lukker. Efter flere forgæves forsøg lykkedes det før jul skolen at overtale Nordjyllands Amt til at sælge de naturskønt beliggende bygninger. Dermed håbede forstander Mogens Gregersen, der sammen med tre af de øvrige lærere har været med siden 1987, at skolen kunne blive selvejer. Det håb hænger nu i en tynd tråd. Efterskolen har selv budt 6,3 millioner kroner for de ni bygninger med i alt 3100 kvadratmeter, men der kom to andre bud, hvoraf i hvert fald det ene er "markant højere" end skolens eget, har forstanderen fået at vide. Amtsrådet afgør i løbet af maj, hvem der får lov at købe stedet, indtil da er buddene fortrolige. - Men jeg har fået at vide, at vores bud lå over den mindstepris, amtet havde fastsat, siger Mogens Gregersen. Umiddelbart behøver skolens omkring 25 ansatte og 70 elever ikke at bekymre sig. Skolens lejekontrakt løber frem til 1. august 2020, og den er ikke opsigelig fra ejerens side - kun skolen selv kan sige op før da. - Men det vil ikke være særligt befordrende for lysten, hvis vi ved, at vi skal ud i 2020. Får vi den besked, må vi overveje, hvad vi skal gøre, og jeg mener, at vores eksistens her på stedet er truet. Amtet har taget det forbehold frit at kunne vælge mellem tilbuddene, så den højestbydende kan ikke være sikker på blive køber. Mogens Gregersen har da heller ikke givet op: - Vi har skrevet til amtsrådets medlemmer for at forklare dem, at den million eller to ekstra, de kan tjene på at sælge til anden side, hurtigt kan gå tabt. Dels drejer det sig om 25 arbejdspladser, dels finansierer staten en stor del af vores omsætning på 13 millioner kroner om året.