Mission: At hjælpe handicappede til bedre liv

Flere års arbejde med at skabe bedre kvalitet for voksne handicappede gav pote - og fortsætter

HJØRRING:Da Specialskolen for Voksne, Vendsyssel forleden modtog et kvalitetsstempel for sit arbejde med voksne handicappede af finansminister Thor Pedersen, var det en foreløbig kulmination på flere års arbejde - som langtfra er slut. Skolen havde i 2004 458 voksne elever med mange forskellige slags handicap - lige fra mennesker med behov for en times ugentlig undervisning til mennesker, der bliver undervist fem dag om ugen, og skolen har i flere år arbejdet med at forbedre det daglige arbejde. Prisen, "Committed to Excellence in Europe", er et kvalitetsstempel både af den nuværende indsats og en slags blåstempling af intentionerne om at ville gøre det bedre. Prisen uddeles af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling og af Center for Ledelse. Specialskolen har inddelt sine bestræbelser på en bedre undervisning i fire hovedområder, som tilsammen dækker skolens arbejdsområder. Brugerundersøgelser Noget at det første, Specialskolen satte i værk, var en brugerundersøgelse, hvor de udviklingshæmmedes kontaktpersoner, socialrådgivere, socialpædagoger eller pårørende, skulle vurdere skolens indsats. - Her blev vi positivt overraskede, for det viste sig, at der var stor tilfredshed med skolen, siger forstander Steffen Larsen. Det næste skridt for skolen er at brugerundersøgelsen skal udvides til at omfatte samtlige brugere. Vurdering af lærerne Det næste projekt, skolen satte igang, var en evaluering af lærernes arbejde. Her undersøgte skolen om undervisningsplanen for den enkelte elev blev fulgt - og om de mål, der var opstillet blev nået. - Vi havde en hensigtserklæring, der sagde, at eleverne i løbet af fire uger skulle have en afklaring omkring en række punkter. Det viste sig, at vi kun nåede dette mål hos godt en tredjedel af eleverne, siger Steffen Larsen om en problemstilling, der ikke kom til at stå alene. Det viste sig nemlig, at en del lærere tog evalueringen ganske fortrydeligt op, idet de opfattede undersøgelsen som simpel kontrol af deres arbejdet - hvilket også var tilfældet. - Men nu er det vores opfattelse, at alle opfatter processen som positiv, idet det jo handler om, at både lærer og elev bliver mere bevidste om, hvilke mål, der forventes opnået, siger viceforstander Birthe Gadekær. Mindre stress Specialskolen har også lavet en undersøgelse over medarbejdernes tilfredshed med jobbet, hvilket satte fokus på en lang række stressfaktorer, som i dag er reduceret i det omfang, det har været muligt. - Men vi lever jo i en verden, hvor der stilles stadig større krav, og det må vores medarbejdere vænne sig til, siger Steffen Larsen. Færre projekter "Der er arbejde nok til dem, der vil arbejde". Nogenlunde således messede Niels Hausgaard tilbage i 1970'erne, og udsagnet passer i hvert fald fint på Specialskolen. Ideer og mulige projekter er der nemlig masser af, ligesom forstander Steffen Larsen ofte har haft held til at søge midler til finansiering. Men fremover vil skolen tænke nærmere efter, om et nyt projekt er noget, der gavner skolens daglige arbejde eller bare er spændende - og sige nej til den sidste kategori. Af tidligere projekter, bare indenfor IT-verdenen, kan nævnes: www.adgangforalle.dk www.brydisolationen.dk www.indtal.dk www.helevejen.dk www.hjernevaerket.dk Her har Specialskolen arbejdet sammen med bl.a. Aalborg Universitet og en række IT-virksomheder om at udvikle programmer, som kan hjælpe handicappede i hverdagen.