Mission i Bosnien

} SARAJEVO: EU indledte nytårsdag sin første politimission nogensinde, da en styrke overtog ansvaret for at træne og rådgive politiet i Bosnien-Hercegovina. Den nye EU-politistyrke består af 512 betjente, hvoraf de 422 kommer fra medlemslandene, og resten er fra andre lande, heriblandt Rusland. De bliver støttet af 50 civile eksperter og 300 lokale medarbejdere. Udstationeringen er første opgave som led i EU's Europæiske Sikkerheds- og Forsvarspolitik, som blev godkendt på Nice-topmødet i 2001. Styrken ledes af danskeren Sven Frederiksen, som også var den sidste chef for FN-styrken. Han betegnede missionen som en "ny dimension i engagementet, som EU allerede har i dette land". Sven Frederiksen sagde ved overdragelsesceremonien i den tidligere FN-missions hovedkvarter i Sarajevo, at EU vil bygge sine aktiviteter på de "syv års bestræbelser, som FN har udfoldet med at reformere det lokale politi" i Bosnien, så det er i overensstemmelse med europæiske normer. Han fastslog, at kun med respekt for loven vil Bosnien være på sikker kurs mod Europa. Frederiksen vil sætte fokus på terrorisme og organiseret kriminalitet, da "organiseret kriminalitet har et alt for stærkt greb om dette land". EU-styrken kan anbefale afsættelse af bosniske politibetjente, hvis optræden ikke svarer til europæisk standard. Beslutningen træffes i så fald af den internationale Bosnien-repræsentant, Paddy Ashdown, som styrken er underlagt. Sven Frederiksen sagde, at EU-styrken vil samarbejde tæt med andre internationale og lokale institutioner for at sikre, at krigsflygtninge kan vende hjem. Der er tilsammen 16.000 politibetjente i Bosniens to selvstyrende regioner - den muslimsk-kroatiske føderation og Republika Srpska. Hertil kommer grænsepatruljen og et nyligt oprettet centralt sikkerhedsministerium og et informationsorgan. Den hidtidige FN-politistyrke blev oprettet som følge af Dayton-fredsaftalen i 1995 efter den tre år lange krig i Bosnien-Hercegovina. Ligesom FN-styrken vil den nye EU-politistyrke operere side om side med den NATO-ledede fredsbevarende styrke (SFOR) i Bosnien, der også er en konsekvens af Dayton-aftalen. SFOR-styrken tæller 12.000 mand. EU vil på flere felter udvide sin sikkerhedsmæssige rolle i 2003. En EU-styrke gør klar til at overtage en fredsbevarende operation i Makedonien i februar og har desuden tilbudt at afløse SFOR-styrken i Bosnien. /ritzau/DPA