Mission Vesthimmerland

Stram køreplan skal bringe ny storkommune sikkert fra start

Lokalpolitik 12. december 2004 05:00

AARS: De fire vesthimmerlandske kommuner Farsø, Løgstør, Aars og Aalestrup skal analyseres ned i mindste detalje. Til sommer er målet at sætte navn på cheferne i den nye Vesthimmerlands Kommune, og allerede først i 2005 vil de 4000 medarbejdere i de fire nuværende kommuner begynde at modtage enslydende nyhedsbreve om, hvordan fusionsprocessen skrider frem. - Vi er meget bevidste om, at der er behov for et højt informationsniveau, hvis vi skal lægge en dæmper på den helt naturlige usikkerhed, der er blandt medarbejderne om fremtiden, påpeger Keld Jørgensen. Han er kommunaldirektør i Aars, sekretær i samarbejdsudvalget af politikere fra de fire kommuner og formand for den administrative styregruppe, som hen over de næste to år skal sikre for, at Vesthimmerlands Kommune fra 1. Januar 2007 fungerer med et fuldt færdigt serviceudbud til de små 40.000 indbyggere. Gruppen består af kommunal- og vicekommunaldirektører fra de fire kommuner. Først i det tidlige forår ventes det afklaret helt præcist, hvori de nye storkommuners arbejdsopgaver kommer til at bestå. Seminar 7. februar Så længe kan styregruppen ikke vente på at gå i gang. Mens politikerne netop i disse uger formelt vedtager fusionsaftalen i byrådene, så har styregruppen aftalt et to dages- seminar 6. og 7. januar forvaltningschefer og andre ledere i de fire kommuner. - Formålet er at drøfte arbejdsformen, som kan føre os sikkert frem mod 1. Januar 2007, siger Keld Jørgensen. Det ligger fast at kommunerne allerede nu skal i gang med en omfattende analyse af de nuværende kommuner. - Vi er fire kommuner, og vi har fire måder at gøre tingene på. Hvis fusionen skal blive en succes, som er til gavn for borgerne - og det er jo formålet - så er vi nødt til at finde de enkelte kommuners styrker og svagheder og danne os et klart billede af de kulturforskelle, der selvfølgelig er, erklærer Keld Jørgensen. Samarbejde og evnen til at samarbejde er et af de helt centrale elementer i processen, påpeger han. - Det er helt sikkert, at de medarbejdere der evner samarbejdet og har lyst til forandringen, er dem, der står stærkest, når lederstillingerne skal besættes i den nye kommune. Nye chefer til sommer Han slår fast, at styregruppen finder det vigtigt, at der allerede til sommer bliver sat navn de personer, der skal sidde på centrale poster som kommunaldirektørstillingen i chefstolene i forvaltningerne i den nye kommune. - Det er vigtigt, at vi tidligt får sat navn på lederne i den nye kommune, så alle ved hvem har det store ord i den række opgaver, er skal løses frem mod udgangen af 2006, siger Keld Jørgensen, der pointerer, at medarbejderne på alle planer i høj grad vil komme til at bidrage med ekspertviden i analysearbejdet, og opfordrer i øvrigt til at lægge en dæmper på bekymringerne om end nogle uundgåeligt vil opleve at skifte arbejdsopgaver og arbejdsplads, når forvaltningerne flytter ud på de fire nuværende rådhuse. - Med den moderne IT-teknolog betyder det ikke stort om teknisk forvaltning ligger i én by og socialforvaltningen i en anden. Borgerne vil heller ikke mærke noget, for alle de nuværende rådhuse vil blive forsynet med en servicebutik, hvor man vil kunne få løst de mest almindelige problemer, understreger han. De skønsmæssigt 50-70 medarbejdere som Vest-himmerlands Kommune kommer til at overtage fra amterne, vil blive inddraget ligeså snart det ligger klart, hvilke funktioner kommunen overtager. - Der er ingen tvivl om at det vil kunne virke enerverende, hvis medarbejderne fra amtet bare føler at de flytter arbejdsplads til et andet sted. Der er af stor betydning, at vi får dem med i den proces, vi står overfor. De besidder meget af den ekspertviden, vi får brug for i en kommune med 40.000 indbyggere.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...