EMNER

Missionshus mangler penge til vand

Indre Missions-samfund beder kommunen helt eller delvist betale tilslutningsafgift

KETTRUP:27.500 kroner. Så stor er den regning, Indre Missions-samfundet i Kettrup har modtaget for tilslutningsafgift til det kommunalt drevne Almhus Vandværk. Men samfundet har ikke pengene, og har derfor anmodet Fjerritslev Kommune om at refundere beløbet helt eller delvist. - Vi er et lille samfund med kun 20 tilknyttede. Vi ejer ikke missionshuset, men står for driften, herunder betaling af omkostningerne ved at have ejendommen, fortæller Poul Nielsen fra det lokale IM-samfund. - Den årlige driftudgift til missionshuset er på ca. 12.000 kroner, som vi primært modtager af bidragsydere. Desuden har vi en indtægt fra udlejning af loftsetagen til spejderne. Poul Nielsen lægger megen vægt på, at pengene til driften af missionshuset kommer fra bidragsydere. - Vi har ikke egentlige medlemmer i samfundet, og vi har ikke en egenkapital, hvorfra vi kan tage pengene til at betale regningen. - Fastholder kommunen, at vi skal betale, har vi en ny situation, vi ikke kan overskue på nuværende tidspunkt. Vi har ikke drøftet muligheden, men en lukning kan for mig være en mulig løsning, fortæller Poul Nielsen. Huset ejes af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark, der har landskontor i Fredericia. Her fortæller økonomichef Morten Nielsen, at driftsansvaret for missionshusene spredt ud over landet er uddelegeret til de lokale samfund, der benytter husene. - Vi har endnu ikke hørt om problemet med denne regning. Vi vil sammen med samfundet tilknyttet Kettrup Missionshus finde en løsning, hvis vi modtager en henvendelse, fortæller Morten Nielsen. - Kommunens økonomiudvalg har haft ansøgningen fra samfundet på bordet, men vi har udsat afgørelsen til junimødet. Vi savner et par oplysninger i sagen, fortæller borgmester Otto Kjær Larsen (V).