EMNER

Missionssøndag i Asdal kirke

ASDAL:Kvinderne bærer Tanzania. Det er navnet på et missionsprojekt. Og Tanzania vil være et hovedtema ved gudstjenesten i Asdal Kirke i morgen. Dagen er i hele Aalborg Stift tænkt som missionssøndag, og i Asdal har man valgt at bede udviklingsstuderende Anne Margrethe Roesen, Suldrup om at prædike. Hun har sammen med sin mand, Børge Roesen været volontør i Tanzania. Anne Margrethe Roesen vil prædike over dagens tekst, og uvilkårligt vil hun også komme ind på noget af det, som optager hende meget, nemlig en udvikling i Tanzania baseret på kirkens kvindearbejde. Som et festligt indslag i gudstjenesten vil sognekoret synge og efter gudstjenesten er der sammenkomst i menighedshuset ved Horne præstegård. Her vil der blive en let anretning og der vil blive lejlighed til at høre mere fra Anne Margrethe Roesens studier i Tanzania, bl.a. ved hjælp af en kort lysbilledserie dernedefra. Der vil være lotteri med fine gevinster, og beløbet herfra vil gå til sognenes projekt: Kvinderne bærer Tanzania.