Gandrup

Missionsuge forude

Indre Mission i Gandrup står i den kommende uge som arrangør af en missionsuge i missionshuset Tabor. Der lægges hver dag - med undtagelse af "hviledagen" torsdag - ud med et bedemøde, og derefter er det manag og tirsdag missionær Simon O. Pedersen, Lemvig, der holder dagens tale, mens Tabor-koret fra Aalborg også bidrager med skønsang tirsdag. Onsdag fortsætter missionsugen med missionær Villy Sørensen, Hammel, som taler, og Strandby Harmonigruppe som det musikalske indslag, inden der næste fredag sluttes af med Hans Grønkjær, Aalborg, som taler og Hobby-Kvartetten som aftenens sangere.