Lokalpolitik

Mistanke om forurening på over tusind nordjyske grunde

På tusinder af grunde landet over er der mistanke om forurening af jorden. Områderne skal i de kommende år kortlægges. Alene i Nordjylland er der kendskab til lidt over 1000 grunde, hvor der skal gennemføres en eller anden form for afværgeforanstaltning.

i år er der kun penge til at afværge jordforurening en halv snes steder i Nordjylland. 	Arkvifoto: Martin Damgård

i år er der kun penge til at afværge jordforurening en halv snes steder i Nordjylland. Arkvifoto: Martin Damgård

Men i den nordjyske region vil der i år kun være penge til at iværksætte ny afværgeforanstaltninger en halv snes steder. - Alene i Nordjylland er antallet af muligt forurenede grunde, hvor det er uafklaret, om der kan være en forurening, opgjort til ca. 5500. Kortlægningen vil tage rigtig mange år endnu. Måske 20-30 år. Oven i de grunde, hvor der nu er mistanke om forurening, kan der i de kommende år komme nye til. Men det er jo ikke på alle 5500 grunde, at der er brug for afværgeforanstaltninger, siger Jørgen Krarup, der er gruppekoordinator for gruppen ved Region Nordjylland, der arbejder med jordforurening. Antallet af steder, hvor der skal laves afværgeforanstaltninger ventes at stige i takt med, at der sker en kortlægning. I år vil der i den nordjyske region være ca. 5,7 millioner kroner til ny afværgeforanstaltninger. Det er et par millioner kroner mere, end amtet havde til rådighed i 2006. Større område Til gengæld er området også blevet større, idet Thisted og Morsø kommuner er kommet med. - Det har været meget forskelligt, hvor meget der har været råd til at udføre. I nogle år har enkelte projekter slugt en meget stor del af budgettet, siger Jørgen Krarup. Af budgettet vil et par millioner kroner gå til afværgeforanstaltninger, der tidligere er sat i gang. - Beløbet på de 5,7 millioner kroner skal nu forelægges regionens politikere som forslag til indsatsplan for 2007. Det bliver så op til politikerne at prioriteres indsatsen i 2007. Om kort tid skal sagen drøftes i regionens forum for regional udvikling. - Amtet prioriterede områder med drikkevandsinteresser samt tidligere renserigrunde ved boligområder højt. Det, synes jeg, var en fornuftig prioritering, siger formanden for forum for regional udvikling Henrik Ringbæk Madsen (S).