Mistanke om lightergas-misbrug

Fund af tomme lightergasflasker tæt på Fjerritslev Skole har fået alarmklokkerne til at ringe.

Gennem de seneste 14 dage er der fundet i alt 10 tomme lightergasflasker i et område omkring Vester Fælledvej i Fjerritslev, tæt på Fjerritslev Skole. Det har fået SSP-netværket til at reagere. Fjerritslev Skole har sendt et brev ud til forældre til elever på de ældste årgange, og ungdomskonsulent Jesper Mørkholt er taget rundt til erhvervsdrivende for at gøre dem opmærksomme på problemet. - Der skulle gerne være en alarmklokke, der ringer, hvis en 13-årig vil købe tre lightergasflasker på hver 330 milliliter. Jeg kan ikke befale, at de ikke må sælge det, men jeg kan pirke til deres samvittighed, som Jesper Mørkholt udtrykker det over for NORDJYSKE. Han blev kontaktet af en hundelufter, der havde fundet syv tomme lightergasflasker. Sammen gik de en tur og fandt yderligere tre tomme beholdere. - Det var omkring et læhegn, altså et godt sted at stå skjult. Så der må være nogle, der sniffer lightergas, siger ungdomskonsulenten. Reagerede hurtigt På et SSP-møde mandag, altså mellem skole, socialforvaltning og politi, tog han problemet op, og Fjerritslev Skole har reageret hurtigt ved at skrive til forældrene og opfordre dem til at tage en snak med deres børn om faren ved at sniffe lightergas. Brevet indeholder information om, hvad forældrene skal være opmærksomme på, og hvilke konsekvenser et misbrug kan få. Forebyggende dialog Skoleleder Elo Nielsen siger til NORDJYSKE, at skolen ikke har oplevet elever, der har været påvirkede. Det kan dog også være svært at konstatere, da rusen aftager hurtigt, og der er ingen måde at teste en eventuel misbruger på. - Men vi vil altid gøre en forebyggende indsats i en situation som den hwer og fortælle forældrene, at de skal være opmærksomme. Vi tager også en snak med eleverne i udskolingen, altså syvende til niende klassetrin, siger Elo Nielsen. Jesper Mørkholt ved ikke, om det er elever på Fjerritslev Skole, der har sniffet lightergas. Han fastslår blot, at det typisk er børn fra 11 til 16 år, der eksperimenterer med det. I brevet til forældrene gøres der opmærksom på tal fra Sundhedsstyrelsen, der viser, at næsten hver tiende barn mellem 12 og 16 år har prøvet at sniffe lightergas.