Lokalpolitik

Mistanke om ulovlig aktivering ryger i tilsynsrådet

Stadig ikke afgjort om bistandsklienter konkurrerer på ulige vilkår

SÆBY:Sæby Kommune får nu tilsynsrådet på halsen i forbindelse med en sag om ulovlig aktivering. Landsorganisationen af Arbejdsledige i Nordjylland mener nemlig, at det er konkurrenceforvridende, når kommunens ledige kløver brænde, som bliver solgt videre til andre virksomheder. - Når de afsætter så billige varer, tager de arbejde fra lokalområdet - og det er ulovligt, mener Susanne Flydtkjær fra Landsorganisationen. I første omgang var klagen sendt til Arbejdsmarkedsrådet. Her vil man dog ikke behandle sagen på grund af, at Sæby Kommune ikke anvender kategorien "jobtræning" eller "individuel jobtræning" i aktiveringsprojektet. Derfor er klagen nu sendt videre til tilsynsrådet. - Det er vanskeligt at vurdere, om det får betydning for afgørelsens udfald. På den ene side er det Arbejdsmarkedsrådet, der i teorien skulle have ekspertise til at vurdere en eventuel konkurrenceforvridning i forbindelse med aktivering. Men vi håber på, at tilsynsrådet vil lade sagligheden råde, siger Susanne Flydtkjær. Hun føler sig dog sikker på, at det er konkurrenceforvridende, når man har en produktion kørende, hvor de ansatte får en ekstrem lav løn. - Og i Sæby Kommunes Brændesavningsprojekt har man yderligere det konkurrenceforvridende, at man heller ikke sikrer et sundt og sikkert arbejdsmiljø for de aktiverede, lyder det fra Susanne Flydtkjær. Landsorganisationen har i den forbindelse aftalt et møde med Sæby Kommune. Det sker 7. februar.