Misundelig, nej men forarget

Skattereform, det er der vel ingen der kan have noget imod, og den borgerlige regering, lover store skattelettelser for alle, det skal kunne betale sig at arbejde, der skal afgifter på slik, sodavand, usunde varer, grønne afgifter, virksomhederne skal være med til at betale for skattenedsættelsen, skattereformen skal på sigt være selvfinansierende, den skal være med til at sætte hjulene i gang.

Det lyder som skøn musik i ørerne, i en tid hvor der hver dag kommer nye afskedigelser og arbejdsløsheden stiger hurtigere end nogen havde forstillet sig. Men hvordan kan man sætte hjulene i gang, ved at pålægge erhvervslivet yderligere omkostninger. Er regeringen så naiv at den tror den gruppe af personer der får de store skattelettelser, direktører, højt lønnede personer, men husstandsindkomster på over 800.000 kr. (alle regnestykker viser det er de grupper der får de store lettelser) vil holde tilbage, og herved øge vores konkurrenceevne? Men er der nogen der kan forklare mig hvorfor de svage i vores samfund igen skal være dem der trækker læsset? Efterlønsmodtageren, pensionisten de lavestlønnede, kassedamen, de ufaglærte, personer på kontanthjælp, ja rækken er lang. 20 pro af den danske befolkning bor i almene boliger, ikke mange direktører og højtlønnede familier. men kassedamen, den ufaglærte, efterlønsmodtageren, de resursesvage i vores samfund, den samme gruppe personer, som ikke har været med på den store velfærdsbølge, ingen friværdi, ingen samfundsskabt værdiforøgelse, gennem de sidste 10-15 år, men været den gruppe der langt hen af vejen har været med til at finansiere regeringens økonomiske politik, de sidste mange år, det være sig det store tyveri af Landsbyggefondens midler, til finansiering af ældre og plejeboliger, en opgave der bør være hele samfundets og ikke kun os der bor alment, med det resultat at landsbyggefonden, har været nødsaget til at optage lån på ca. 1.5 milliarder kroner for at overholde sine forpligtigelser til statskassen. Nu kommer så den næste regning til den almene boligsektors beboer, en ekstra regning på 350 millioner kroner i opkrævning af moms på administration, for at administrerer vores egen boliger. Igen er det de svage i samfundet der må holde for, betale og formidle midlerne videre til direktøren, de højtlønnede, den gruppe der har levet flot og stor i en opgangsperiode. For mig er det ikke en sund skattepolitik, men igen et udtryk for den asociale holdning, som den borgerlige regering viser. Kære regering begynd dog snart at tænke socialt ansvarligt, og ikke kun varetage de velbjærgedes interesser.