EMNER

Misvisende overskrift

POLITIK:Nordjyske havde 23. maj valgt at forsyne en artikel, hvor avisen gengav dele af vores møde i Sundheds- ældre og handicapudvalget (SÆH) onsdag 16. maj, med en højst mærkværdig overskrift. ”Sparekatalog blev diskvalificeret” – hedder det i overskriften. Nu ved jeg ikke, hvor avisen har sine oplysninger fra – de har nemlig ikke talt med undertegnede om mødet. Sagen er at udvalget på mødet fik forelagt et katalog med en række forslag til reduktioner. Helt i overensstemmelse med udvalgets egen beslutning havde forvaltningen udarbejdet forslag, som summerede op til mere end de 1,5 procent, som byrådet har bedt de stående udvalg om at fremsende til den videre budgetbehandling. På mødet 16. maj drøftede SÆH-udvalget de fremlagte forslag – og besluttede at bede formanden og forvaltningen om at komme med et konkret forslag til reduktionskatalog til udvalgets møde 6. juni. Her vil SÆH så beslutte sig for, hvilke delforslag der skal indgå i den endelige reduktionskatalog – med henblik på at sende kataloget i høring hos Ældreråd, Handicapråd og Medarbejderudvalget. Samtidig med at udvalget skal udarbejde en reduktionskatalog skal udvalget også fremsende forslag til områder, hvor der er behov for et serviceløft. Også dette katalog skal behandles på udvalgets møde 6. juni med henblik på en høringsrunde. Der er således ikke tale om, at udvalget har diskvalificeret forvaltningens forslag! At NORDJYSKE i samme artikel er i stand til at citere mig – uden at de har talt med mig kan også undre mig. Jeg kunne sagtens have udtalt mig som jeg er citeret – men har bare ikke gjort det over NORDJYSKE efter mødet! Fremover vil jeg anbefale NORDJYSKE, at de i det mindste vil nøjes med at citere mig for, hvad jeg rent faktisk har sagt – og ikke hvad avisen mener, jeg kunne (eller burde!) have sagt. Det er vist også børnelærdom på journalistuddannelsen! Svar: Det er korrekt, at det trods gentagne henvendelser ikke var muligt at træffe udvalgsformand Karl Bornhøft (SF) for en kommentar til spareplanen efter Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets møde onsdag 16. maj - derfor kontaktede NORDJYSKE menige udvalgsmedlemmer for oplysninger om udvalgets beslutninger. Karl Bornhøfts ordrette citat - som fremgår af artiklen - stammer fra et interview foretaget før mødet udfra dagsordenens tekst. (redaktionen)