Misvisende

LOMBORG-SAG:Lars Nielsens indlæg om Lomborgsagen (15.1.) kræver desværre et kort modsvar. Nielsen misforstår, hvem der havde indklaget Lomborg for uredelighedsudvalgene (UVVU). Der var tre klager fra 1) undertegnede, 2) Stiesdal & Hertz, og 3) de udenlandske forskere Jeff Harvey og Stuart Pimm. Alle tre klager med alle bilag indgik som en del af den samlede sagsbeskrivelse, men UVVU valgte kun at gå i detaljer med en af klagerne, nemlig klage nr. 3, som hovedsagelig støttede sig til kritikken af Lomborg i Scientific American, der fra starten var vedlagt som bilag. UVVU gravede altså ikke yderligere bevismateriale frem, som Nielsen hævder. Det er forkert at påstå at undertegnede samt Stiesdal & Hertz ikke løftede bevisbyrden. UVVU tog blot ikke detaljeret stilling til vore beviser, og det er ikke vores fejl, men UVVU"s. Også visse andre detaljer har Nielsen galt fat på. Af pladshensyn har jeg ikke svaret på bemærkningerne om Henrik Svensmark, men blot henvist til Peter Lauts kritik af ham. Jeg har studeret såvel de relevante afhandlinger af Svensmark, som Lauts kritik af disse afhandlinger, og på den baggrund mener jeg, at Laut har ret i sin kritik. Svensmark har faktisk udvalgt data på en selektiv og meget misvisende måde, uden at anføre nogen brugbar begrundelse.