Ungdomsuddannelser

ml-pris for ekstra godt resultat

ML-Pri­sen er ud­for­met på bag­grund af en de­sign­kon­kur­ren­ce for alle lær­lin­ge i Dan­mark in­den for ædel- og metalsmedeuddannelsen. Vin­der blev Daniel Høeg Bos­sen, der har kaldt sta­tu­et­ten ”Mod­net”.

ML-Pri­sen er ud­for­met på bag­grund af en de­sign­kon­kur­ren­ce for alle lær­lin­ge i Dan­mark in­den for ædel- og metalsmedeuddannelsen. Vin­der blev Daniel Høeg Bos­sen, der har kaldt sta­tu­et­ten ”Mod­net”.

[ ML-Prisen er en landsdækkende præmiering af lærlinge, der med særlig godt resultat har gennemført en uddannelse med tilknytning til metalindustrien, og som af praktikvirksomheden, teknisk skole og/eller de ved svendeprøven medvirkende skuemestre vurderes at have gjort sig fortjent til en særlig anerkendelse. [ Præmien er en statuette, der tildeles i kategorierne guld, sølv og bronze. Dens størrelse og udseende gør den egnet til at stå fremme til almindelig beskuelse på et bord, i en vindueskarm eller en reol. [ ML-Prisen er udformet på baggrund af en designkonkurrence, hvor alle lærlinge i Danmark inden for ædel- og metalsmedeuddannelsen har kunnet deltage. [ Det er kun lærlinge, der har opnået prøvekarakteren 11 eller 13, der kan indstilles. Det er dog ikke udelukkende svendeprøvekarateren, der lægges til grund ved pristildelingen. Lærlingen skal også have udmærket sig som en god kollega og samarbejdspartner. [ Prisen blev første gang uddelt i september 2003 ved et arrangement i København.