Skolevæsen

Mobbende børn er forældrenes ansvar

Undervisningsminister Bertel Haarder (V) overvejer at ændre folkeskoleloven for at stoppe mobning, der fortsat er en daglig plage for mange elever, uanset handleplaner og gode intentioner.

Men ved at ændre på loven får skolen, lærerne og skolebestyrelsen ansvaret. Og det er forkert adresse: Ansvaret for børn, der mobber, ligger først og fremmest hos deres forældre. De normer - eller mangel på normer - der får børn til at chikanere andre børn, stammer fra hjemmet. Det er fint nok med antimobbe-handleplaner og lignende initiativer, men det skal ikke få politikere eller skolefolk til at glemme, at opdragelse er og forbliver forældrenes ansvar. Derfor er det forældrene, der må stå til ansvar for deres børn, når de opfører sig som bøller.