Mobbes hjem i sygesengen

Flere og flere HK-medlemmer udsættes for mobning

HJØRRING:Mobning er ikke længere kun et udpræget problem i skolegården - gennem de senere år er det blevet et stadig større problem på arbejdspladserne. Det mærker man hos HK Hjørring-Brønderslev, der fortæller om en kraftig stigning gennem de seneste fem år i antallet af medlemmer, der henvender sig på grund af mobning. - I løbet af en måned har vi adskillige medlemmer, der retter henvendelse her for at få hjælp, siger formand for HK Hjørring-Brønderslev, Ole Carlsen. Mobningen er ikke branchebestemt, og den foregår mellem kollegaer, men HK Hjørring-Brønderslev oplever også langt flere medlemmer, der bliver udsat for mobning af cheferne. Forklaringen skal findes i det opskruede tempo, der hersker i arbejdslivet i dag, mener Ole Carlsen: - Der stilles større og større krav til den enkelte, og hvis ikke medarbejderen kan kapere arbejdspresset, kigger kollegaer og chefer skævt til den pågældende. Og det pres får til sidst nogle til at melde fra og sige, at "det her liv kan jeg simpelthen ikke fortsætte med", forklarer Ole Carlsen. Det er i de situationer, at den mobbede medarbejder ofte tyer til en sygemeldning. Og der er ingen tvivl om, at den pågældende medarbejder reelt føler sig syg, mener overlæge på Arbejdsmedicinsk Klinik i Aalborg, Svend Viskum. Ofte søger de chikanerede til læge, fordi de har ondt i maven, fordøjelsesbesvær, ondt i brystet og har søvnproblemer: - De føler sig krænkede, er deprimerede, har et ringe selvværd, og det går ud over familielivet, siger Svend Viskum. Hvert år har Arbejdsmedicinsk klinik 60 patienter, som har været på en arbejdsplads med dårligt psykisk arbejdsmiljø. Mange af dem har det så skidt, at det er svært at få dem i arbejde igen. Derfor opfordrer Svend Viskum til, at man hurtigt reagerer og får hjælp, hvis man bliver udsat for mobing. På den måde er der en god chance for, at man kommer på fode igen rent psykisk: - Det er vigtigt, at de kommer gennem et samtaleforløb for at få dem til at forstå, hvorfor det er dem, der er ofre, og at de kommer videre i en ny arbejdssituation, hvor der er et godt kollegaskab, forklarer Svend Viskum. Mobning årsag til sygefravær Ifølge beregninger fra Arbejdsmiljøinsituttet kunne hver trejde sygedag undgås, hvis arbejdsmiljøet blev forbedret på virksomhederne. Det arbejde vil HK Hjørring-Brønderslev tage del i. Udover at HK har oprettet en hjemmeside på internetadressen voksenmobning.dk, som giver gode råd, vil fagforeningen også lokalt ud og forsøge at minimere problemet: - Vi skal ud og gøre en præventiv indsats, for at vi kan komme det her til livs, for det kan ikke være rigtigt, at mennesker skal have deres liv forpestet, fordi der er et dårligt psykisk arbejdsmiljø ude på virksomhederne, siger Ole Carlsen. Som oftest kommer de mobbede medlemmer først til HK, når vedkommende har sagt sit job op, og det ærgrer Ole Carlsen. Han så gerne, at medlemmerne henvendte sig langt tidligere: - Det er en stor opgave at samle op i sådan en situation, for medarbejderens selvværd er lavt, og vedkommende føler sig skyldig uden grund, siger Ole Carlsen.