Vold

Mobbesag fra Farsø ankes ikke

Statsadvokat Elsemette Cassøe har besluttet, at anklagemyndigheden ikke vil anke frifindelsen af de to 16-årige drenge, der stod anklaget for at have udøvet grov mobbevold mod en kammerat fra 9. klasse på Farsø Skole.

De to 16-årige var anklaget for fire tilfælde af almindelig vold og et tilfælde af grov vold, hvor de holdt en hættesnor stramt mod offerets hals. De forklaringer, der blev givet i byretten i Aalborg 31. maj, svarede imidlertid ikke fuldstændig til de forklaringer, som tidligere var givet til politiet. Samtidig viste lægeerklæringen ikke tegn på indre skader i halsen på offeret. - Sådan som beviserne og udtalelserne faldt i byrettten, mener vi ikke, at der er sikkerhed for at landsretten vil nå til et andet resultat, siger Elsemette Cassøe og fortsætter: - Det er dog ikke ensbetydende med, at det, der er foregået, er acceptabelt. Det er det bestemt ikke. Men anklagemyndigheden har bevisbyrden, og vi mener ikke, at der er en overvægt af beviser, der gør, at sagen kan køres som en principiel sag om grænsen mellem mobning og grov vold.