Mobbet ud af inspektøren

Henriette Høgsbro var leder af børnehaveklassen på Hou Skole. Nu er hun fyret trods Hals Kommunes løfter om, at jobbet med garanti var hendes

HOU:Mellem børn og bamser nød Henriette Høgsbro jobbet som leder af børnehaveklassen i Hou. En morgen stak skolens inspektør Ole Møller hovedet indenfor og sagde godmorgen. Det viste den sig ikke at være, for efterfølgende fik Henriette Høgsbro et møgfald. - Han så meget gal ud, tog pegefingeren op til tindingen og sagde, at det ikke var forbudt at "bruge den her", fortæller Henriette Høgsbro, der rystet stod tilbage med børnene. Hun blev ked af det over, at Ole Møller brugte en nedladende tone over for hende på grund af en lille misforståelse om en vikar. Eksemplet er ikke enestående for Ole Møllers behandling af Henriette Høgsbro. I november 2003 brød hun sammen af stress over ham, og hendes læge sygemeldte hende omgående. Når det nye skoleår begynder på onsdag, leger Henriette Høgsbro ikke længere med børnene på Hou Skole. Hendes sygemelding endte med en fyring. Kolleger bekræfter Massive stress-symptomer som søvnbesvær, vedvarende hovedpine samt ansigtssmerter var årsagen til Henriette Høgsbro sygemelding. - Jeg får det dårligt, når jeg tænker på, hvordan han den ene gang efter den anden har skældt ud for så bagefter at tage om mig meget tæt, så jeg måtte bede ham lade være, siger Henriette Høgsbro. Vedvarende chikane fra Ole Møllers side var hverdag for Henriette Høgsbro. Den første episode udspillede sig en dag i Henriette Høgsbros andet år på skolen. Ole Møller henvendte sig til hende i børnehaveklassen. Han skældte ud og truede med at fyre hende, hvis han så hendes navn nævnt igen i en sag fra Gandrup Skole. Som medlem af skolebestyrelsen på Gandrup Skole lå Henriette Høgsbro sammen med fem andre medlemmer i åben strid med skolens inspektør. Da både Hou og Gandrup ligger i Hals Kommune var inspektørerne kolleger. - Ole Møller var rasende, og jeg var aldeles rystet. Jeg turde ikke gøre noget ved det, da jeg var meget bange for at få ballade og for at miste mit job, forklarer Henriette Høgsbro. Efter episoden oplevede Henriette Høgsbro gentagne gange, at Ole Møller kritiserede hende i grove toner både i børnehaveklassen og på tomandshånd. Til andre tider ignorerede eller latterliggjorde han hende. Henriette Høgsbro står ikke alene med sine oplevelser. Et brev til Hals Kommune fra hovedparten af de ansatte på skolen beskriver, at flere medarbejdere har haft "traumatiske oplevelser med Ole Møller". "Vi har også kendskab til tidligere kollegaer, som har følt sig presset til at søge arbejde andetsteds", står der i brevet med 16 bekræftende underskrifter. I kommunens svar står der, at undersøgelser på skolen ikke vister problemer, og at brevet derfor ikke anses som relevant. Kvalme Henriette Høgsbro kunne ikke klare den psykiske chikane og blev syg. - Jeg havde kvalme om morgenen i lang tid, fordi jeg ikke vidste, hvor jeg havde ham, forklarer hun. I november 2003 blev hun sygemeldt. Lægen vurderede på det tidspunkt, at hun ville være rask midt i januar. Han fastslog dog samtidig, at hun ikke kunne arbejde samme sted som Ole Møller. 16. januar konsulterede Henriette Høgsbro sin læge igen. Han vurderede, at hun endnu ikke var rask og forlængede sygemeldingen med med fire til seks uger. Hals Kommune forsøgte at finde et andet arbejde til Henriette Høgsbro. Det var ikke lykkedes, men hvis hun ikke begyndte på Hou Skole eller i et andet job, når hun blev rask, ville hun blive fyret af Hals Kommune. 26. januar fik Henriette Høgsbro at vide, at skoleinspektør Ole Møller ville gå på pension ved skoleårets slutningen. Hun besluttede derfor at vende tilbage til Hou Skole, når sygemeldingen udløb i februar, selv om Ole Møller stadig var der. Hun ville bide tænderne sammen for at beholde sit arbejde. - Jeg ville bare gerne passe mit job og være i fred. Så skulle jeg nok klare de sidste måneder, forklarer hun. Henriette Høgsbro meddelte, at hun var klar til at arbejde på Hou Skole 16. februar. Lægens sygemelding erklærede at hun ville være rask her. Da denne dato lå i vinterferien, blev det aftalt, at hun begyndte efter ferien i stedet. Henriette Høgsbro stolede fuldt og fast på, at opsigelsen ville blive trukket tilbage, som Flemming Kold Jensen havde lovet 28. januar i mailen. Fyring stod ved magt Der blev viftet med flagene og budt velkommen med boller og kakao, da Henriette Høgsbro mødte på arbejde efter vinterferien i februar. Dagen efter fik hun at vide, at Hals Kommune ikke trak fyringen tilbage. - Jeg var fuldstændig rystet. Jeg havde det forfærdeligt, men troede samtidig ikke på, at det kunne være sandt, fortæller Henriette Høgsbro. Frem til sommerferien blev hun ved med at fastholde et håb om at beholde sin stilling. Hun fik en advokat til at se på sagen. Advokaten mente, at fyringen var uberettiget og ugyldig. Trods forhandlinger med Hals Kommune stod det klart ved skoleårets slutning, at fyringen stod ved magt. - Det var mig, der blev mobbet, og det er mig, der blev fyret. Jeg vil have kommunen til at se, at de har begået en fejl, siger Henriette Høgsbro. Den eneste mulige afklaring er en retssag, men i sidste ende kan hun ikke få andet end økonomisk erstatning fra Hals Kommune. Børnehaveklasselederen på Hou Skole hedder ikke mere Henriette Høgsbro. Stillingen er afsat til anden side.