Mobil-mobning et stort problem

Børn og unge chikanerer hinanden med grove sms-beskeder

AALBORG:”Dine fede so, du er så grim”. ”Kan din ben bære dig”. ”Din billige luder”. Sådan lyder nogle af de meget barske sms-beskeder, som i stigende omfang florerer blandt børn i skolealderen, og som udgør en alvorlig form for mobning. Pædagog Anton Jensen, som laver opsøgende socialt gadearbejde blandt unge i Svenstrup, kender alt til problemet. - Det er meget stort problem, og som et dugfriskt eksempel kan jeg nævne en pige, der ikke ville i skole, fordi hun blev mobbet, siger Anton Jensen. Børn har altid mobbet hinanden, men problemet med ubehagelige sms-beskeder tager til og hænger ifølge Anton Jensen sammen med, at alle børn over 4. klasse i dag går rundt med en mobiltelefon. Samtidig kappes teleskaberne om at tilbyde gratis brug af sms. Og beskederne flyver ikke kun rundt i luften via mobiltelefoner. De unge bruger også computeren til at sende hinanden nederdrægtige hilsener. Ifølge Anton Jensen bliver der både truet med Hells Angels og Bandios, selv om mange børn kun kender navnene. Og børnene holder sig ikke tilbage fra at love hinanden tæsk. Især pigefænomen - Mobning via sms-beskeder er især udbredt blandt pigerne, og i virkeligheden er ofte noget dumt noget, som opstår af ingenting. I 6., 7. og 8. klasse gælder det meget om, at man skal gå i flok sammen med andre, og hvis ikke man ikke lige er inde i venindekredsen, risikerer man at blive offer for mobberi. Hos drengene bryder det mere op til overfladen, og der kan blive byttet nogle lussinger, mener Anton Jensen. Ofte har mobberiet noget at gøre med kærester, siger han og nævner som eksempel en pige, der i sommer havde mødt en dreng til en sommeraktivitet i Aalborg. De blev lidt sommerkærester, men da det gik forbi imellem dem, blev pigen bombarderet med sms-beskeder, hvor hun blev kaldt både det ene og andet. Anton Jensen lægger øre til mange af de ting, som børn oplever, men i sit arbejde som gadearbejder gælder det om at vinde børnenes fortrolighed, så kun i særligt grelle tilfælde går han videre til politiet med sin viden. Han har oplevet, at mobberi virkede så truende, at der blev reageret med politiets opbakning. Savner forældre-opbakning Selv har han ikke nogen patentløsning på at komme mobilmobberiet til livs. - Jeg har hørt eksempler på børn her i området som har sendt op til 3000 sms-beskeder på en weekend, uden at mor og far anede noget om det. Man fatter jo ikke, at det kan lade sig gøre, og efter min mening er der noget galt, når det har sådan et omfang, siger Anton Jensen og tilføjer, at det voldsomme sms-forbrug også har den uheldige virkning, at de unge pludselig oparbejder en stor gæld. Han har kendskab til unge, som er kommet til at skylde helt op 20.000-30.000 kroner i mobilregninger. Efter hans opfattelse har de børn, som mobber, tit svært ved at skabe sociale relationer og venskaber. Ved at mobbe andre skaber de opmærksomhed omkring sig selv. I Svenstrup-området har man valgt at tage problemet op i SSP-samarbejdet og til forældremøder på skolen, men det er som regel den faste garde af forældre, der dukker op, og blandt dem er der sjældent problemer, erkender Anton Jensen: - Vi slynger altid ud, at det er forældrenes ansvar, og der må mere forældreopbakning til, hvis vi skal problemet til livs, og de voksne må sætte grænser for deres børn. Men jeg kan heller ikke se andre alternativer. Til syvende og sidst er det forældrene, der må holde øje med, hvad deres børn bruger mobiltelefonen til. Hvis det stod til mig, så skulle børnene slet ikke have alle de mobiltelefoner, men jeg er også realist og må indse, at udviklingen på det område ikke kan sættes i stå.