Lokalpolitik

Mobilmast er i strid med kommuneplan

48 meter høj mobilmast placeres i et område, der betragtes som "særligt værdifuldt".

Her i Brønden vil Telenor A/S placere en 48 meter høj mobilmast. Foto: Kim Dahl Hansen

Her i Brønden vil Telenor A/S placere en 48 meter høj mobilmast. Foto: Kim Dahl Hansen

Frederikshavn Kommune har udarbejdet en såkaldt kommuneplan frem til 2020. I planen kan man blandt andet læse om kommunens visioner, når det handler om bevarelse og beskyttelse af naturen. Det fremgår af kommuneplanen, at de store, grønne områder omkring Brønden er specielle og unikke og hører under kategorien "Særligt værdifulde landskaber" samt "Større uforstyrrede landskaber". Samtidig ligger Brønden midt i flere fredede arealer, og det er her altså midt i denne herlighed, at Frederikshavn Kommune har planer om at placere en 48 meter høj mobilmast tæt på byskiltet ved Brønden - og helt op ad bebyggelse. Masten vil skæmme - Den tænkte placering er på adskillige måder i uoverensstemmelse med kommuneplanen, og der er ingen tvivl om, at masten vil skæmme et fantastisk og enestående landskab. Samtidig vil masten få de i forvejen lave huspriser til at falde yderligere, siger Martin Ganderup, der bor i Brønden. I kommuneplanen står der blandt andet, "at de særligt værdifulde landskaber så vidt muligt skal friholdes for inddragelse af arealer til formål, der kan skæmme landskabet". Ligeledes står der i kommuneplanen, "at områdets karakteristiske træk ikke må udviskes, og at tekniske anlæg så vidt muligt skal undgås". Anstændigt bybillede Frederikshavn Kommune er altså i fuld gang med at gå i mod deres egen kommuneplan, og i følge Martin Ganderup vil den kommende mobilmast være en hån mod de borgere, der kæmper for en bevarelse af et anstændigt bybillede i Brønden. Martin Ganderup noterer sig også, at indsigelsesfristen kun har været på små tre uger - midt i feriesæsonen - og at der således kun har været ganske få husstande, der har fået mulighed for at tage stilling til mobilmasten. 16. august skal politikerne i plan- og miljøudvalget beslutte sig for, hvorvidt masten skal placeres ved Brønden, eller om der skal findes et andet sted. Det er Telenor A/S, der ønsker at opstille sendemasten, og formålet er blandt andet at sikre en bedre mobildækning i området.