Gistrup

Mobilmast igen på vej til Gistrup

Efter længere tids søgen forhandler TDC med lodsejer

GISTRUP:Næsten et år efter at planerne om en mobilmast i Gistrup blev droppet, er TDC klar med en alternativ placering. Oprindelig var det tanken at rejse en 27 meter høj mobilmast på Lindekrogen. Men den plan blev droppet efter kraftig lokal modstand og et borgermøde. I alt 1200 borgere skrev under på en protest. Siden har TDC ledt efter en ny placering længere væk fra bymidten i Gistrup. Og det har ikke været så ligetil. Tre gange har mobilselskabet fundet nye steder at placere en mast. Men lodsejerne ved Gistrup har ikke ønsket at leje jord til formålet. Ifølge kommunikationsrådgiver Per Christiansen, TDC, er der nu forhandlinger i gang om en helt fjerde placering. Aftalen med lodsejeren er endnu ikke helt på plads, og derfor vil TDC ikke røbe placeringen. - Men i det øjeblik, hvor vi har indgået en aftale, lægger vi det selvfølgelig åbent frem. Det er kun i vores interesse, siger Per Christiansen. Efterfølgende skal mastens placering behandles af kommunen, og kommer der indsigelser, bliver sagen sendt til drøftelse i teknisk udvalg. Mange borgere i Gistrup har været skeptiske over for placering af mobilmaster tæt på byen. Nogen mener, at der er sundhedsrisiko ved radiobølger fra mobiltelefoner. Andre igen synes, at en høj mast midt i et byområde skæmmer landskabet. Når TDC ønsker at plante en mast i området skyldes det udbredelsen af 3G-mobiltelefoni - også kendt som mobilt bredbånd med mulighed for at sende levende billeder.