EMNER

Mobilmast ved Ålegårdsvej

En 30 meter høj antennemast til brug for mobiltelefoni er på vej i Skræm. Nordjyllands Amt har sagt god for, at firmaet TDC kan bygge en rørmast ved Ålegårdsvej på den matrikel, hvor der også er sportsplads og bålplads for sognets beboere. Skræm er valgt, fordi området ligger højt, så selve antennen bliver mindre. Endvidere placeres den ved træer, der vil være med til at sløre den. Dårlig mobildækning i kommunens sydøstlige del er årsagen til ønsket om masten. Vil man protestere mod ideen, skal det ske til amtet inden fire uger.