Lokalpolitik

Mobilsendere kan ikke flyttes

Kommunen kan ifølge gældende lov ikke flytte mobilsendere

BRØNDERSLEV:Meget tyder på, at mobilsenderne bliver siddende på varmecentralens skorstene på Nordens Allé i Brønderslev. Brønderslev Kommunes økonomiudvalg behandlede i går spørgsmålet, efter at der er kommet flere indsigelser fra beboere i parcelhusområderne Vestskoven og Agdrupskoven. Udvalget indstiller til byrådsmødet på onsdag, at mobilsenderne bliver siddende på skorstenene. - Vi har med baggrund i gældende lovgivning ingen mulighed for at fjerne dem, siger borgmester Jens Arne Hedegaard (V). Borgere har udtrykt bekymring for sundhedsfare i forbindelse med strålingen fra disse sendere. Siden har der været holdt borgermøde om sagen, og en del af beboerne i området har skrevet under på, at de ønsker mobilsenderne taget ned fra skorstene. I august i fjor besluttede byrådet, at mulighederne for flytning og konsekvenser samt kompetencer i forbindelse hermed skulle undersøges nærmere i forbindelse med udarbejdelse af "mastekatalog". Forsyningsudvalget har foretaget nogle målinger af de elektromagnetiske strålinger i området. Der er udarbejdet en undersøgelse, og en måling på Hedegårdsskolen og skolefritidsordningens legeplads viser, at strålingerne i dette tilfælde er 12.500 gange under grænseværdien. Der er desuden foretaget målinger påAgdrupskoven 32 og på Nordens Allé 1 (Sct. Georgs Gården). Her er strålingen 100.000 gange under grænseværdien. Teknikerne understreger, at det ikke kun er mobilsenderne, der udsender strålinger.Der kommer også stråler fra radio og fjernsyn, husholdningsmaskiner, mobiltelefoner i brug med mere. Og disse apparater bidrager med stråling mindst på samme niveau som mobilsenderne. Teknikerne er også af den opfattelse, at placeringen af mobilsenderne påvarmecentralens skorstene hænger godt sammen med mulighederne for at give Brønderslev by den fornødne mobil-dækning. En flytning ud mod det åbne land vil give en ringere dækning i Brønderslev, og måske udløse opsætning af yderligere antenner, hvis dækningen skal fastholdes.