Mobilstråling undersøges af uvildige forskere

København, fredag /ritzau/ Der er bred enighed på Christiansborg om at sætte uvildige forskere til at undersøge, om stråling fra master til mobiltelefoni er farlige eller ej. Men der bliver ikke tale om at forbyde teleselskaberne at sætte nye master op, indtil forskerne er færdige med deres undersøgelse. Videnskabsminister Helge Sander (V) er selv indstillet på en ny undersøgelse, efter at en rapport fra i sommer fra Videnskabsministeriet og Sundhedsstyrelsen er blevet kritiseret for at være politisk tendentiøs og på teleselskabernes linje ved at fastslå, at mobilstråling er helt ufarlig. På forhånd foreslår den konservative forskningsordfører, Pia Christmas-Møller, at det bliver Det strategiske Forskningsråd, som får opgaven. Et forslag til at sikre uvildighed fra både politikernes og erhvervslivets interesser, som blandt andre også den radikale partner bag UMTS-forliget om mobiltelefoni, Margrethe Vestager, tilslutter sig. - Der vil så blive en armslængde mellem politikerne og de folk, som skal lave undersøgelserne, siger hun til Ritzau. Videnskabsministeren selv har ikke lagt sig fast på, hvem der skal stå for den nye undersøgelse. Han vil først drøfte sagen med de politiske partier og forskerne selv, oplyser hans embedsmænd. Pia Christmas-Møller siger, at det skal gå "rimeligt tjept" med at lave undersøgelsen, og at det ikke er år, men måneder, der er på tale. Også Dansk Folkeparti støtter en uvildig undersøgelse. Partiet mener ligesom Forbrugerrådet, at politikerne bør forbyde teleselskaberne at opstille nye master, indtil undersøgelsen er færdig, siger forskningsordføreren, Birthe Skaarup. Hun siger, at det ikke er nok, at teleselskaberne selv har neddroslet opstillingen med et løfte om at friholde børneinstitutioner "så vidt muligt". - Vi skal sige stop. Lad os få det her undersøgt, før man går videre, siger Birthe Skaarup. Hun mener, at der er for stor usikkerhed om de nugældende grænseværdier for stråling, som teleselskaberne retter sig efter, til at det er betryggende at lade dem fortsætte med udbygningen. Men hverken De Konservative eller De Radikale være med til at bremse udbygningen midlertidigt. - Jeg mener ikke, at der er grundlag for at sætte den helt store panikøvelse i gang. Der er endnu ikke påvist en direkte fare. Så vi skal ikke sætte os selv bagud teknologisk, før vi har sikkerhed for noget, siger Pia Christmas-Møller. Margrethe Vestager kalder det halsløs gerning at sætte teleselskabernes opstilling af master i bero. Forskningsministeren siger til debatten om mobilstråling: - Jeg lytter nøje til den bekymring, der er fremkommet i medierne, når det drejer sig om strålingen fra mobilmaster. Det er dog væsentligt at understrege, at der ikke er sat spørgsmålstegn ved, om vores mobilnet overholder de internationale grænseværdier, der er fastsat, siger Helge Sander. /ritzau/